ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την εξ αποστάσεως δήλωση των αρδευομένων εκτάσεων

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιάλειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω κορωνοϊού και θέλοντας να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες ή μισθωτές αρδευομένων αγροτεμαχίων της περιοχής, δημιούργησε ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η εξ αποστάσεως δήλωση των αρδευομένων εκτάσεων.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της εξ αποστάσεως δήλωσης, μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο (site) της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιάλειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://deyaaigialeias.gr/, να επιλέγουν την κατηγορία (μενού)Άρδευσηκαι να ακολουθούν τις οδηγίες που περιγράφονται στη συγκεκριμένη σελίδα.

Επειδή προέχει η υγεία, η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιάλειας επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους συνδημότες μας. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε και τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και αφορά στην ηλεκτρονική δήλωση των αρδευομένων εκτάσεων.