ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Ημερίδα για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων του Δήμου, παρουσία Πέτσα, Παπαστεργίου, Μαρινάκη

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού (22 Μαρτίου), η Δημοτική Επιχείρηση Άρδευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αιγιαλείας διοργανώνει μια ιδιαίτερα σημαντική ημερίδα, η οποία εστιάζει στη «Βιώσιμη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων του Δήμου Αιγιαλείας» και κατ΄ επέκταση στην βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο λήψης και κατανάλωσης των φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών αγαθών.

Παρών ως ομιλητής στην ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 στις 12.30 το μεσημέρι  στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αιγιαλείας «Αλέκος Μέγαρης», θα είναι ο αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας.

Ομιλητές θα είναι επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος ΕΔΕΔΥΑ κ. Γεώργιος Μαρινάκης και ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών κ. Απόστολος Βανταράκης.

Στόχος της ημερίδας είναι αφενός η γνωστοποίηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση της ορθολογικής  εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, αφετέρου, η ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα εξασφάλισης του φυσικού περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

Η ανάδειξη της τοπικής εμπειρίας και η προσπάθεια σύνδεσής της με σύγχρονες επιστημονικές πρακτικές είναι ο δρόμος για βιώσιμες, υλοποιήσιμες λύσεις που αφορούν όλους τους πολίτες. Είναι ο δρόμος προς το μέλλον.

Της ημερίδας θα προηγηθεί ξενάγηση- ενημέρωση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, στη Μυρτιά Αιγίου.

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΑ ΑΙΓΙΟΥ

10:30 – 11:15 Προσέλευση, Ξενάγηση & Ενημέρωση στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού

Γεώργιος Ντίνος, Αντιπρόεδρος ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Παναγιώτης Νικολόπουλος, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

11:15 – 11:30 Ύδρευση

11:30 – 11:45 Άρδευση

11:45 – 12:00 Συστήματα Παρακολούθησης, Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισµού & Ανίχνευσης Διαρροών των Δικτύων Υδροδότησης του Δήμου Αιγιαλείας

12:00 – 12:15 Επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Ελέγχου Διαρροών στο εσωτερικό Δίκτυο του Δήμου Αιγιαλείας

12:15 – 12:30 Έργα επί πεδίου

12:30 Διάλειµµα – Καφές

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

«ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ»

12:30 – 12:45 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:

Δημήτριος Καλογερόπουλος

Δήμαρχος Αιγιαλείας & Πρόεδρος ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

Νεκτάριος Φαρµάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος

 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος ΠΕΔ

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Προστασία Περιβάλλοντος

Ορθολογική διαχείριση

Υδάτινων Πόρων

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

12:45 – 13:00 Στέλιος Πέτσας

Αν. Υπουργός Εσωτερικών

 

13:00 – 13:15 Δημήτριος Παπαστεργίου

Πρόεδρος ΚΕ∆Ε

 

13:15 – 13:30 Γεώργιος Μαρινάκης

Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ

 

13:30 – 13:45 Απόστολος Βανταράκης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

13:45 – 14:00 Βράβευση Σχολικών τάξεων

Κλείσιμο Ημερίδας