Δεν συμμετείχε η “Ποιοτική Αιγιάλεια” στον ορισμό εκπροσώπων των λοιπών παρατάξεων στα διοικητικά συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, συνεδρίαση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετάσχουν στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του δήμου Αιγιαλείας. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης ορίζονται στα 2/5, ενώ τα 3/5 ορίζονται από τη δημοτική αρχή.

Από τη διαδικασία απείχε η παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” της Βασιλικής Ψυχράμη και σε ανακοίνωσή της αναφέρονται τα εξής:

“Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας μέρα. 

Η θητεία των μελών της δημοτικής μας παράταξης, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ, στα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 4623/19, έληξε στις 31/10/2021.
Σας ενημερώνουμε ότι η παράταξή μας δεν θα συμμετάσχει στην σημερινή διαδικασία ορισμού μελών στα εν λόγω νομικά πρόσωπα για τα υπόλοιπα 2 έτη και 2 μήνες της δημοτικής αυτής θητείας, καθώς επιθυμούμε στις θέσεις αυτές να οριστούν συνάδελφοι από τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, όπως αυτές επιλέξουν. 
Με εκτίμηση, για την δημοτική παράταξη ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ, 
Η επικεφαλής Βασιλική Ψυχράμη 
Τα μέλη: Παναγιώτα Γκρέμου,  Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Παναγιώτης Μάρκου, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος”