Δίωρη διακοπή κυκλοφορίας την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 στην «111», στη θέση Θεόκτιστο

Ολική διακοπή κυκλοφορίας θα υπάρξει στην Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως ( πρώην «111»), στη θέση Θεόκτιστο, την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και για δύο ώρες, από τη 1 μ.μ έως τις 3 μ.μ., προκειμένου να εκτελεστούν αναγκαίες εργασίες.

Οι εργασίες αφορούν την καθαίρεση βράχου με τη χρήση εκρηκτικών και (Χ.Θ. 117+000) και για λόγους ασφαλείας η διέλευση των οχημάτων θα διακοπεί κατά τις προαναφερόμενες ώρες. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, από την Επ. Οδό Κλειτορίας-Κοντοβάζαινας και Επ. Οδό Λαγκαδιάς-Θεόκτιστου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος του έργου.