Δήμος Καλαβρύτων: Δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Καλαβρύτων, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και με αφορμή την άρση από 1η Ιουνίου 2022, της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας, σε εξωτερικούς, αλλά και πολλούς εσωτερικούς χώρους, παροτρύνει τους πολίτες – και ιδίως όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες – να κάνουν χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών που διαθέτει προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα και με ασφάλεια.

Οι εφαρμογές του Δήμου Καλαβρύτων αφορούν:

Α. Την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών (Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης – γέννησης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, κ.λ.π.) με τη χρήση των κωδικών taxis. Η πρόσβαση γίνεται από το σύνδεσμο

http://eservices.kalavrita.gr

 

Β. Κοινοποίηση αιτημάτων πολιτών, που αφορούν σε προβλήματα και ανάγκες τις καθημερινότητας των πολιτών (γνωστοποίηση βλαβών δικτύων ύδρευσης, αλλαγή λαμπτήρων, καθαριότητα χώρων κ.λ.π.). Μέσω της εφαρμογής ενημερώνονται αυτόματα οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και οι τεχνικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση γίνεται από το σύνδεσμο

http://app.kalavrita.gr

 

Γ. Πλατφόρμα Διαβούλευσης. Συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση για κρίσιμα ζητήματα και μελλοντικές αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων από τους πολίτες για τη βελτίωση των υπηρεσιών και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται από το σύνδεσμο

http://174.138.14.10/?locale=el