Διασυνοριακή επίσκεψη μελέτης στην Ιταλία – Φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων στην Αιγιάλεια

23-25 Νοεμβρίου

Φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων στην Αιγιάλεια

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “F.A.M.E. ROAD” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Αιγιαλείας, θα φιλοξενηθούν στο Αίγιο  εκπρόσωποι μεγάλων  τουριστικών γραφείων της Ελλάδας  από τις 23-25 Νοεμβρίου.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας περιλαμβάνει περιήγηση στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της Αιγιάλειας, όπου οι τουριστικοί πράκτορες θα έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γαστρονομία της περιοχής, αλλά και συναντήσεις με τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Στόχος της δράσης είναι η γνωριμία των εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς με την ευρύτερη περιοχή και τις εμπειρίες που προσφέρονται καθώς και η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό έργο “F.A.M.E. ROAD”- Food Art Movement EnergyThe Road to Country Experienceείναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας το οποίο βασίζεται στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσα από τέσσερις πυλώνες, τους λεγόμενους F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy) δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού Tομέα – Τέχνη και Πολιτισμός – Βιώσιμη Κινητικότητα – Πράσινη Ενέργεια και αποσκοπεί στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Αιγιάλειας και την ανάδειξή της ως τουριστικού προορισμού μέσω μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου προσέγγισης.

03/12/2022 – έως 06/12/2022

Στο πλαίσιο του έργου «Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν, ο Δήμος Αιγιαλείας διοργανώνει μία διασυνοριακή επίσκεψη μελέτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Απουλίας.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η αλληλεπίδραση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αιγιαλείας με επιχειρήσεις της Απουλίας προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας διεθνούς διάστασης.

Χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να εδραιώσουν μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διασυνοριακών τουριστικών προσφορών καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των τεχνών, των χειροτεχνιών και της κουλτούρας κάθε περιοχής. Η επίσκεψη μελέτης θα πραγματοποιηθεί στους 2 Δήμους της περιοχής της Απουλίας: στο Δήμο Gravina di Puglia και στο Δήμο Grottaglie.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχεται μέσω του συνδέσμου: https://aigialeia.eu/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83-fame-road/ και πρέπει να αποσταλεί μέσω email στις διευθύνσεις xchristia@aigialeia.gov.gr  tsokou@dataconsultants.gr

Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί από τις 16/11/2022 έως και τις 25/11/2022 και ‘ώρα 15:00. Θα επιλεγούν το πολύ 10 επιχειρήσεις (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις λαμβάνουσες αιτήσεις). Για κάθε συμμετέχοντα προβλέπονται τα έξοδα διατροφής, διαμονής και μεταφοράς.

 Το έργο F.A.M.E. ROAD εστιάζει στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με βάση τους τέσσερις πυλώνες F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy) δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού Tομέα, Τέχνη-Πολιτισμός, Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινη Ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο https://fameroad.eu/