Δήμος Αιγιάλειας: 2η Εκδήλωση Διάχυσης “FAME ROAD”

«FAME ROAD’s 2nd Dissemination Event»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’» με ακρωνύμιο «FAME ROAD» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», διοργανώνεται η πρώτη εκδήλωση διάχυσης του έργου, με τίτλο «FAME ROAD’s 2nd Dissemination Event».

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Αιγιάλειας, την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 στις 11:00, στο Φαράγγι του Βουραϊκού, στα Καλάβρυτα, στο Κτήμα Μέγα Σπήλαιο.

Το ευρωπαϊκό έργο FAME ROAD, βασίζεται στο greenroad.it που αποτελεί μια καλή πρακτική που ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας οικολογικά βιώσιμης οικονομίας, ενισχύοντας την κρυμμένη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, τις αγροδιατροφικές αξίες της περιοχής. Στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Διατροφή (Food), Τέχνη (Αrt), Κίνηση (Movement), Ενέργεια (Energy), και υλοποιείται στις περιοχές της Murgia της Απουλίας στην Ιταλία και στην περιοχή της Αιγιαλείας στην Ελλάδα με στόχο να αναδείξει τις ως άνω περιοχές σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η διασυνοριακή συνεργασία.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από:

1) τον Δήμο της Γκραβίνα-επικεφαλής εταίρος (ΙΤ),

2) τον Δήμο της Γκροτάλια (ΙΤ),

3) το Ινστιτούτο Universus (ΙΤ),

4) τον Δήμο Αιγιαλείας (ΕΛ)

και 5) τον φορέα ERFC-European Regional Framework for Co-operation (ΕΛ).

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των τοπικών επιχειρήσεων να οργανωθούν και να διαχειριστούν σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές προσφορές, να προβάλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους που συνδέονται με την τοπική φυσική κληρονομιά, την αγροδιατροφή, την τέχνη και τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, την πράσινη ενέργεια,  μέσω του FAME ROAD δικτύου, στοχεύοντας στη διευρυμένη προβολή των περιοχών στο εξωτερικό.

Ο Δήμος Αιγιαλείας με τη συμμετοχή του στο έργο FAME ROAD, προσδοκά στην μεταφορά της επιτυχημένης εμπειρίας του greenroad.it στην Αχαΐα και στην δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εταίρους μέσα από μια διακρατική συνεργασία υψηλών απαιτήσεων.

 Πρόγραμμα Εκδήλωσης

  • 11:00 – 11:30 Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων
  • 11:30 Χαιρετισμός Δημάρχου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου
  • 11:45 Παρουσίαση του έργου Food, Art, Movement, Energy – theRoadtoCountryExperience, με ακρωνύμιο FAMEROAD, που υλοποιείται από το Δήμο Αιγιαλείας στο πλαίσιο του CooperationProgrammeInterregV-A Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020. (κ. Βασίλειος Χριστόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Αιγιαλείας)
  • 12:15 Παρουσίαση και γευστική δοκιμή οίνων που προέρχονται από αμπέλια που βρίσκονται μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού, με παράλληλο γευστικό ταίριασμα εκλεκτών εδεσμάτων από τοπικά προϊόντα της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων.
  • 14:00 Κλείσιμο της εκδήλωσης.

Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας και της τήρησης των μέτρων προστασίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι εξαιρετικά περιορισμένος και μόνο κατόπιν επιβεβαιωμένης κράτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Δήμος Αιγιαλείας, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης.

Τηλέφωνο: 2691360809, Φαξ:2691071908

Email: xchristia@aigialeia.gov.gr

 

 

Το FAME ROAD είναι ένα από τα έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα).

www.greece-italy.eu