Δήμος Αιγιάλειας: “Όλη η αλήθεια για τον ακαδημαϊκό χάρτη  στην Αιγιάλεια και τη σχολή οίνου και αμπέλου”

Με αφορμή το νέο «εφεύρημα- τελάλημα» που υιοθέτησαν άκριτα παρατάξεις της αντιπολίτευσης, για υποτιθέμενη «απώλεια» σχολής οίνου και αμπέλου στην Αιγιάλεια, από το Δήμο Αιγιαλείας διευκρινίζονται τα εξής: 

Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας κρατικών και ιδιωτικών φορέων με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας, αποτελεί μια ελπιδοφόρα προσέγγιση για την σύγχρονη αγροτική πραγματικότητα και στη κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Αιγιαλείας θα συμβάλει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 

Ο ψευδής ισχυρισμός ότι σε αυτή τη προπαρασκευαστική φάση συνυπέγραψαν άλλοι δήμοι της Δυτικής Ελλάδος και «όχι η Αιγιάλεια το μνημόνιο συνεργασίας», είναι στη σφαίρα της φαντασίας συγκεκριμένων προσώπων, γνωστών στη δημοτική αρχή για την ηθελημένα επικίνδυνα συκοφαντική δράση τους και δυστυχώς οι απόψεις αυτές δε θα έπρεπε να αποτελούν τη βάση της «πολιτικής» δημοτικών παρατάξεων που προσέτρεξαν για πολλοστή  φορά στην υιοθέτηση χωρίς αιδώ, τέτοιων ανερμάτιστων απόψεων εις βάρος του Δήμου μας.

Σε εντελώς αμφίδρομη πορεία από τον προβαλλόμενο ανυπόστατο ισχυρισμό, η αλήθεια είναι ότι η δημοτική αρχή έχει συμβάλλει στην εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και των συμπολιτών μας, στην προοπτική συνέργιας ενός τέτοιου εγχειρήματος, όπως προσδιορίζεται από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που συνυπέγραψαν το μνημόνιο.

Η ρητή και ξεκάθαρη θέση μας, εκφρασθείσα αρμοδίως και τεκμηριωμένα προς όλες τις κατευθύνσεις από το Δήμο Αιγιαλείας είναι ότι: θα διατεθούν οι απαιτούμενες κτιριακές υποδομές και εκτάσεις για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναγκών μιας γεωργικής σχολής οίνου και αμπέλου καθώς και ότι άλλο μας ζητηθεί στο πλαίσιο της συνέργιας υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος για την τοπική αγροτική οικονομία.

Στη κατεύθυνση αυτή και για την υπεύθυνη ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου και των συμπολιτών μας, η δημοτική αρχή έχει αποφασίσει την ένταξη του θέματος για τις δράσεις του Δήμου Αιγιαλείας και τη συμβολή του στην λειτουργία σχολής οίνου και αμπέλου στην Αιγιάλεια, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ασφαλώς θα έχει και τη δική της ξεχωριστή σημασία, η δικαιολόγηση από πλευράς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, των απόψεων που διακινήθηκαν κατά την ημέρα της υπογραφής του μνημονίου.

Ειδικότερα:

-ο κ΄. Γούτος μέσω δελτίο τύπου μας καλεί «να σπεύσει η δημοτική αρχή να υπογράψει το μνημόνιο για τη δημιουργία σχολής Αμπέλου και Οίνου», αφού μας εξηγήσει που ακριβώς έπρεπε να «σπεύσουμε»; Ποιος άλλος δήμος «έσπευσε»; Καλό θα είναι κάποια στιγμή να μην αναπαράγει τέτοια χονδροειδέστατα ψεύδη, διότι κανένας δήμος της Δυτικής Ελλάδος δεν συνυπέγραψε σε αυτή η φάση το μνημόνιο, παρά μόνο οι συμμετέχοντες κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς.

-από την πλευρά της η κα Ψυχράμη θα πρέπει να μας διευκρινίσει ποια ακριβώς διαδικασία προτείνει για την πρόσκληση του πρύτανη κ΄.Μπούρα για συμμετοχή του στο δημοτικό συμβούλιο της Αιγιάλειας, δεδομένου ότι στις δύο κορυφαίες συνεδριάσεις του σώματος με τη συμμετοχή του αρμοδίου υφυπουργού Παιδείας, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και της Περιφέρειας, ο πρύτανης μας δήλωσε ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρασταθεί στο δημοτικό μας συμβούλιο.

Βεβαίως και η κα Ψυχράμη να μην προσποιείται ότι ανησυχεί αφού ο Δήμος Αιγιαλείας έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στις διαβουλεύσεις με τους φορείς του δημοσίου που έχουν αποφασιστικό ρόλο στη προκειμένη περίπτωση και να γνωρίζει ότι ο ρόλος του Πανεπιστημίου, βάσει της σχετικής νομοθεσίας προσδιορίζεται στη σύνταξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εάν κι εφόσον το υπουργείο Παιδείας προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου για τη λειτουργία των διετών προγραμμάτων σπουδών.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι: ο Δήμος μας παραμένει αμετακίνητος στη θέση του για την αναγκαιότητα της παρουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αιγιάλεια, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν δικαιολογήθηκε ποτέ με ακαδημαϊκά κριτήρια, η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, της οποίας την άρση αιτηθήκαμε, για την έωλη  πρόταση της μεταφοράς της έδρας της Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα. Υπενθυμίζουμε ότι στο κεφάλαιο «1» (Σελ. 4) της μελέτης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών που υιοθέτησε η Σύγκλητος αναφέρεται ρητά:  «Η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα σταματήσει σε καμία από τις πόλεις που βρίσκεται σήμερα. Με συντονισμένες παρεμβάσεις και στόχευση στις ανάγκες των περιοχών, θα αλλάξει τη μορφή παρουσίας του. Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα υποστηρίξει, με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές του, ενέργειες για τη δημιουργία μιας Γεωργικής Σχολής και μίας Σχολής Οίνου και Αμπέλου».

Ως εκ τούτου η ίδρυση και λειτουργία σχολής οίνου και αμπέλου στην Αιγιάλεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό που θα προκύψει από τη μελέτη βιωσιμότητας (για την υλοποίηση ή μη) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως προβλέπεται στο μνημόνιο που υπεγράφη, αποτελεί μια προτεραιότητα για το Δήμο μας που δεν επιτρέπει σε κανέναν όμως να το συσχετίζει με τον ρόλο της Αιγιάλειας στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και στις πανεπιστημιακές σχολές επιπέδου «6» στη βαθμίδα.

Πληροφορούμε όσους μιλούν για πανεπιστημιακή ή κάποιου είδους ανώτερη σχολή ότι, εάν κι εφόσον η Πολιτεία προχωρήσει στην υλοποίηση των διετών προγραμμάτων σπουδών, το πτυχίο θα εντάσσεται στη βαθμίδα «5» στην αξιολόγηση του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην βαθμίδα «5» βρίσκονται και τα Δημόσια ΙΕΚ και πληροφορούμε όλους όσους βυσσοδομούν εις βάρος μας, έχοντας άγνοια για την εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Αιγιαλεια, ότι στα Δημόσια ΙΕΚ Αιγίου που έχουν ισοδύναμο πτυχίο με αυτό των διετών προγραμμάτων, λειτουργούν σήμερα «17» τμήματα με «10» νέες ειδικότητες και το από υπουργείο Παιδείας εγκρίθηκε και λειτούργησε «Τμήμα Τεχνικού Αμπελουργίας και Οινολογίας» τη διετία 2019 -2021 με μειωμένες αρχικές εγγραφές (μόλις 10), αποφοίτησαν και κάνουν πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις, «3» καταρτιζόμενοι. Η λειτουργία του δυστυχώς συνέπεσε με την πανδημία και την εξ αποστάσεως κατάρτιση.

Επιπρόσθετα, ως Δήμος παρακολουθούμε με προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προγραφόμενη λειτουργία των διετών προγραμμάτων σπουδών που και στο παρελθόν μας προσφέρθηκαν ανταποδοτικά για την κατάργηση του τμήματος Οπτικής Οπτομετρίας, αλλά μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν ισοδύναμο ρόλο στον ακαδημαϊκό χάρτη με μια πανεπιστημιακή σχολή. Η Αιγιάλεια έχοντας σαφή προσανατολισμό ανάπτυξης και στον Τουρισμό μαζί με τον Αγροτικό τομέα, θα συνδράμει στην ίδρυση αντίστοιχων προγραμμάτων σε όλους τους αναγκαίους τομείς δράσης για την τοπική οικονομία. 

Ο Δήμος Αιγιαλείας, οι φορείς της περιοχής και σύσσωμη η τοπική κοινωνία, αναμένουμε τόσο από την Πολιτεία όσο κι από το Πανεπιστήμιο Πατρών την πλήρη υλοποίηση του μνημονίου που υπεγράφη το 2003  και προέβλεπε έως το 2010 τη λειτουργία τεσσάρων πανεπιστημιακών σχολών και ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Δήμος μας θα τιμήσει την υπογραφή του σε οποιοδήποτε επικαιροποιημένο μνημόνιο κληθεί να υπογράψει διασφαλίζοντας το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και μόνον.