Δήμος Αιγιάλειας: Τετάρτη πρόσκληση για την ψήφιση του προϋπολογισμού

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας Μαρία Γιδά απέστειλε για τέταρτη φορά πρόσκληση στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, για να προσέλθουν στην ειδική συνεδρίαση μεικτή (διά ζώσης και παράλληλα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 14:30,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Έγκριση προϋπολογισμού, πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

Υπενθυμίζουμε ότι στην συνεδρίαση της π. Δευτέρας, είχε ψηφιστεί από το σώμα η κοινή εναλλακτική πρόταση των παρατάξεων “Αιγιάλεια Αύριο” και “Ποιοτική Αιγιάλεια” που όμως σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή δεν ήταν νόμιμη.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τρεις προτάσεις για την ψήφιση του προϋπολογισµού και έλαβαν: Η πρόταση της δηµοτικής αρχής, µε την έγκριση της Οικονοµικής υπηρεσίας ως σύννοµη, που έλαβε 13 ψήφους, η πρόταση του κ. Παπακωνσταντινόπουλου που κρίθηκε σύννοµη από την Οικονοµική Υπηρεσία και έλαβε 2 ψήφους και η κοινή εναλλακτική πρόταση Γούτου – Ψυχράµης που κρίθηκε µη νόµιµη από την Οικονοµική Υπηρεσία και ήταν αυτή που πέρασε µε 16 ψήφους. Λευκή ψήφο κατέθεσε η κ. Κουρή.

ΤΙ ΕΙΧΕ ΕΙΠΩΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: –  “Με πολλές διαδικασίες για την ψήφιση παράνοµων τελών και προϋπολογισµού επανερχόµαστε µετά από δύο συνεδρίες για τον προϋπολογισµό. Η µη ψήφισή του αποτελεί ένα µεγάλο πολιτικό ζήτηµα και πολιτικό ολίσθηµα και συνεπάγεται πολλά δεινά για το ∆ήµο Αιγιάλειας. Οι συνέπειες θα είναι µεγάλες και αυτοί που έχουν την ευθύνη πρέπει να προσέξουν τι θα ψηφίσουν. Είναι ζήτηµα που δεν παίρνει αναβολή γιατί αφορά τα σκουπίδια µας, τους ναυαγοσώστες, τα σχολεία και άλλα. Πρέπει να υπάρχει νόµιµη πρόταση για τον προϋπολογισµό και πρέπει να τον ψηφίσουµε γιατί θα υπάρχουν συνέπειες για τους δηµότες”.

ΨΥΧΡΑΜΗ:   “Ο ∆ήµαρχος είχε κάθε καλή ευκαιρία να διοικήσει, αλλά θεώρησε ότι είναι ο µόνος “αυτοκράτορας” και εµείς “θα σηκώνουµε το χέρι”. ∆εν εκτίµησε ο ∆ήµαρχος την απλή αναλογική και το “ποτήρι ξεχείλισε” µε τον ηλεκτροφωτισµό εδώ και τρία χρόνια.

Παρότι είναι έµπειρος στην πολιτική, δυστυχώς δεν µπόρεσε ούτε µια στιγµή να προσαρµοστεί στις θέσεις του δηµοτικού συµβουλίου σε αντίθεση µε το δηµοτικό συµβούλιο Συµπολιτείας που υπήρξε ∆ήµαρχος.

Εγώ ξέρω, ότι στις δηµοκρατίες, όταν υπάρχει διάθεση να βρεθεί λύση, βρίσκεται. Η αλαζονική στάση του δηµάρχου οδήγησε αυτή τη στιγµή σε αδιέξοδο. Τα νέα ήθη που φέρνει στο συµβούλιο δεν συνάδουν µε το θεσµό του συµβουλίου. Κοµίζει πολιτικές συµπεριφορές άλλης τακτικής και  δυστυχώς τη στάση αυτή την έχει περάσει και στα νέα στελέχη της παράταξής του. “Βλαχοπολιτικές” του ΄80 εφαρµόζει και πικραίνοµαι που νέοι συνάδελφοι, τις υιοθετούν. Το ζήτηµα είναι πολιτικό, ο δήµαρχος διέπεται από καθεστωτική αντίληψη και αλαζονική συµπεριφορά. Απώλεσε την εµπιστοσύνη µας, ως ανθρώπου ικανού να λύσει τα προβλήµατα.  Τον καλώ να αποχωρήσει από τον πολιτικό στίβο, όταν ολοκληρώσει τη θητεία του, γιατί έχει προκαλέσει ζηµιά στα ήθη του δηµοτικού συµβουλίου”.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: – “Γνωρίζουµε ότι οι προϋπολογισµοί λειτουργούν µε περικοπές από την κρατική επιδότηση που φτάνουν το 65%. Καταθέτουµε εναλλακτική πρόταση δίνοντας βαρύτητα στους ασθενέστερους, στα αθλητικά σωµατεία και σε όσους έχουν ανάγκη”.

 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: – “Για άλλη µια φορά γινόµαστε µάρτυρες στο ίδιο επεισόδιο. ∆εν υπάρχουν υπεκφυγές. Εσύ ∆ήµαρχε κινείς τα νήµατα. Ο προϋπολογισµός είναι πολιτική κίνηση και όχι οικονοµική. Κανονικά έως το Νοέµβριο του 2022 θα έπρεπε ο ∆ήµος να είχε προϋπολογισµό, στη συνέχεια δίνεται παράταση ενός τριµήνου, µετά επιπλέον ένα δίµηνο. Εάν δεν καταστεί δυνατή η ψήφισή του, ο δήµος µπορεί να λειτουργήσει µε το άρθρο 158. Εάν µέχρι 31/5 δεν αλλάξεις τακτική, θα “δουλέψεις” το δήµο, σύµφωνα µε το νοµοθέτη, µε το άρθρο 158. Εκτός εάν πάτε µε συναίνεση, αλλά αυτή η λέξη, δεν υπάρχει στο δικό σας λεξιλόγιο”.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Αντιδήµαρχος Οικονοµικών): – “Η ευθύνη µη ύπαρξης προϋπολογισµού οφείλεται σε αυτούς που δεν ψηφίζουν. Οι δεσµεύσεις στους κωδικούς δεν είναι παράνοµες, αλλά είναι κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια. 250.000 Ευρώ είναι το ποσό των δεσµευµένων κωδικών και από συµβάσεις που έχουν υπογραφεί, ώστε να πληρωθεί ο κόσµος”.

 

 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ:  – “Το πρόβληµα έχει σχέση καθαρά µε τους Αιγιαλείς. Η ενιαία αντιπολίτευση δεν θέλει να ψηφίσει προϋπολογισµό, γιατί στόχος της είναι να φύγει ο Καλογερόπουλος. Αυτό είναι το κύριο µέληµά τους. Όµως το πρόβληµα είναι σοβαρό, καθώς εάν δεν ψηφιστεί προϋπολογισµός αυτό έχει συνέπειες όπως: 1) Από 1η Ιουνίου ο δήµος πρέπει υποχρεωτικά να έχει ναυαγοσώστες, αλλά δεν θα µπορέσει να τους προσλάβει, µε συνέπεια τα πρόστιµα να είναι τσουχτερά και να ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Αλλά το σηµαντικό ερώτηµα είναι το εξής: Ποιος θα έχει την ευθύνη εάν πνιγεί ένας  άνθρωπος; 2) Πρόβληµα θα υπάρχει και στην Πολιτική Προστασία, γιατί δεν θα µπορούν να κοπούν κλαδιά και µεγάλα δέντρα. 3) Όσον αφορά τα απορρίµµατα, δεν προβλέπεται η µεταφορά  τους στο άρθρο 158″.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ:-“Απογοήτευση νιώθει κανείς όταν µιλάει για τον προϋπολογισµό. Τα στοιχεία γίνονται µε εκτίµηση και δεν “πέφτουν µέσα”. ∆ηλαδή, υπάρχει εκτίµηση της εισπραξιµότητας, αλλά καµία από αυτές τις εκτιµήσεις δεν πέφτει µέσα”.

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ:    “Εάν υπήρχε κάποιος τρίτος να κρίνει τη συµπεριφορά των συναδέλφων και την ουσία των τοποθετήσεων η ψήφιση του προϋπολογισµού εξαρτάται καθαρά από τις προσεχείς εκλογές και τη µη συµµετοχή του Καλογερόπουλου. ∆ηλαδή, εάν ο Καλογερόπουλος δεν ήταν στην αίθουσα θα ψηφιζόταν ο προϋπολογισµός; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Όµως σήµερα όλοι έχουµε εκλεγεί για το σήµερα και το βλέµµα µας πρέπει να είναι  στα συµφέροντα του ∆ήµου. Πόσο προσωπική µπορεί να είναι η πολιτική; Η καθυστέρηση οφείλεται από τους ανθρώπους που είναι εδώ. Εγώ κάλεσα τους αρχηγούς, συγκάλεσα δύο δηµοτικά συµβούλια και σήµερα το τρίτο. Ουσιαστικά έχουµε συµφωνήσει στο 90% του προϋπολογισµού, µένει το 10%. Μπορούµε να βρούµε µια κοινή λύση για τη διαφορά των 250.000 ευρώ επί του συνόλου του προϋπολογισµού”.

Στο σηµείο αυτό τέθηκε πρόταση από τον ∆ήµαρχο να διακοπεί η συνεδρίαση και οι αρχηγοί να συζητήσουν τις διαφορές τους, αλλά τελικά δεν έγινε αποδεκτή.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

“ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”