Δήμος Αιγιάλειας: Παρατηρήθηκε προσπάθεια εξαπάτησης των δημοτών – Προσοχή!

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρήθηκε προσπάθεια εξαπάτησης των δημοτών μας από επιτήδειους οι οποίοι επικαλούνται ψευδώς ότι είναι υπάλληλοι των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και ζητάνε τραπεζικά στοιχεία προφασιζόμενοι δήθεν ότι θα εξοφλήσουν  εντάλματα.

Να μην δίνεται κανένα στοιχείο καθώς καμία υπηρεσία του Δήμου μας δεν θα σας ζητήσει στοιχεία που αφορούν σε  προσωπικούς κωδικούς Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Να καταγγέλλετε κάθε τέτοια προσπάθεια στις αρμόδιες αρχές.