Δήμος Αιγιάλειας: “ΙΔΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ η κ. ΨΥΧΡΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

Από το γραφείο του Δημάρχου Αιγιάλειας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου δόθηκε στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

“Για ακόμα μία φορά η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βασιλική Ψυχράμη, προσπαθεί να προκαλέσει σκιές στον υπεύθυνο, νόμιμο και ηθικό τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή χειρίζεται τις υποθέσεις του Δήμου. Ελπίζουμε η όλη της προσπάθεια να οφείλεται μόνον στην στείρα αντιπολιτευτική της διάθεση και να μην υποκρύπτει και εξυπηρέτηση συμφερόντων μεγαλοεργολάβων, γιατί τότε θα μιλάμε για οδυνηρό κατρακύλισμα.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις της η κ. Βασιλική Ψυχράμη επιτέθηκε και προσπάθησε να προκαλέσει σκιές εις βάρος της Δημοτικής Αρχής, σχετικά με τα κριτήρια του διαγωνισμού που αφορούν στο μεγάλο έργο κατασκευής των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης.

Ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ψυχράμη, «στη διακήρυξη αυτή, υπάρχουν τέσσερα κριτήρια που βαθμολογούνται. Το κριτήριο Κ2 του διαγωνισμού, έχει να κάνει με τον χρόνο συντήρησης του έργου. Ο ανάδοχος που προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο συντήρησης του έργου, βαθμολογείται και περισσότερο κι αυτό λέει η λογική.

Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ο ανάδοχος προσέφερε 21 μήνες (συν 15 που είναι υποχρεωτική η συντήρηση όλων των έργων εκ του νόμου, δηλαδή συνολικά 36 μήνες) και βαθμολογήθηκε με βαθμό τέτοιο που ο έτερος υποψήφιος που προσέφερε 192 μήνες συντήρησης, δηλαδή 16 έτη, βαθμολογήθηκε με ακριβώς τον ίδιο βαθμό. Εξισώθηκαν έτσι οι δύο προσφορές».

Η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια» συνέχισε λέγοντας πως «η απάντηση που πήραμε για το θέμα αυτό από τον Δήμαρχο και την αρμόδια υπηρεσία, είναι πως αυτό ορίζει το άρθρο 171 του νόμου». Όμως η ίδια, όπως είπε, συμβουλεύτηκε δικηγόρο δίδοντάς του το συγκεκριμένο άρθρο να το μελετήσει, για να λάβει – όπως είπε – την απάντηση πως «δεν είναι ακριβώς έτσι».

Τι ακριβώς ισχύει

Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από επταμελή Επιτροπή τεχνοκρατών την οποία αποτελούν:

  • Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
  • 3 μηχανικοί του Δήμου Αιγιαλείας
  • 1 εκπρόσωπος των Εργοληπτών
  • 1 εκπρόσωπος του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο)
  • 1 εκπρόσωπος της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας)

Η Επιτροπή αυτή, ομόφωνα (με ψήφους 6-0, από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ) εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. της ΔΕΫΑ, την αξιολόγηση με την οποία διαφωνεί η κ. Ψυχράμη. Μάλιστα, η Επιτροπή, στηρίχτηκε στην ακόλουθη νομική διάταξη (την οποία ο δικηγόρος της κ. Ψυχράμη, δεν μπόρεσε να βρει):

«Άρθρο 171 (Νόμου 4412/2016).

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

  1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86.

Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από τρία (3) έτη.

Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση».

Μετά ταύτα, προς τι οι ενστάσεις της κ. Ψυχράμη;

  • Θεωρεί τον εαυτό της πιο έγκυρο αξιολογητή από τους έξι τεχνοκράτες που είναι μέλη της Επιτροπής;
  • Με τι νομικό υπόβαθρο προχώρησε σε δική της νομολογία, ακυρώνοντας τις διατάξεις του Άρθρου 171 του Νόμου 4412/20161;

Να θυμίσουμε στην κ. Ψυχράμη ότι όταν και προ μηνών είχε (πάλι) ταχθεί με το μέρος εργολάβου χαρακτηρίζοντας «φωτογραφικά τα τεύχη δημοπράτησης» είχε λάβει αποστομωτική απάντηση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία χαρακτήρισε τα τεύχη απολύτως νόμιμα και επωφελή για τη ΔΕΫΑ και το Δήμο.

Μάλιστα αυτά τα τεύχη, που κατά την κ. Ψυχράμη ήσαν «φωτογραφικά», άλλοι Δήμοι της χώρας ζήτησαν να τα αντιγράψουν και να τα χρησιμοποιήσουν σε δικές τους προκηρύξεις έργων. Είναι, αν μη τι άλλο, οξύμωρο η ΔΕΫΑ να απολαμβάνει αναγνώρισης από άλλους φορείς μεγαλύτερους απ’ αυτήν, και να αμφισβητείται «εντός των τειχών» για μικροπολιτικούς λόγους.

Είναι φανερό τι συμβαίνει: κάποιοι, μην μπορώντας να αμφισβητήσουν τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής, επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα νοσηρό κλίμα, με υπόνοιες σκανδάλων. Είναι, το λιγότερο, ντροπή.

Με διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα η Δημοτική Αρχή και ΔΕΫΑ υλοποιούν ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ στην Αιγιάλεια και το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής. Αυτό, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς, λασπολογώντας”.