Εργατικό Κέντρο Αιγίου: Ημέρα υποχρεωτικής αργίας και για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα η 26η Ιανουαρίου

Από το Εργατικό Κέντρο Αιγίου σχετικά με τον ορισμό της 26ης Ιανουαρίου, επετείου της μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας (26-30 Ιανουαρίου 1821), ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας ανακοινώνονται τα εξής:

– “Σας ενημερώνουμε οτι κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου και του Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας, καταφέραμε να διορθώσουμε την παράλειψη – αδικία που υπήρχε στον ορισμό της απόφασης για την τοπική αργία της 26ης Ιανουαρίου, η οποία δεν συμπεριελάμβανε τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα.

Πλέον με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπου  Μπονάνου, έχει εκδοθεί το υπ. αριθμ 6356/31-12-2021 ΦΕΚ Β’ όπου ορίζεται ρητώς ότι η 26η Ιανουαρίου επέτειος μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας (26-30 Ιανουαρίου 1821), είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας.

Το Εργατικό Κέντρο Αιγίου από το 2017 που διαπίστωσε την παράλειψη στο αρχικό ΦΕΚ ξεκίνησε έναν σιωπηλό αλλά αποτελεσματικό αγώνα και σήμερα είμαστε υπερήφανοι για μια ακόμα επιτυχία που ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους της Αιγιάλειας.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητώς ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών (π.χ. επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επισιτιστικά καταστήματα, κλπ). Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και συνεπώς, δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και χωρίς να συντρέχει λόγος επείγουσας ή έκτακτης ανάγκης”.