Δήμος Αιγιάλειας: Επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία και τη μείωση της διασποράς του ιού

Η πρόληψη και η προστασία των δημοτών και εργαζομένων από τον κορωνοϊό, μας υποχρεώνει να προσαρμοστούμε στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται και να προχωρήσουμε στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού.

Ειδικότερα:

Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών.

(αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεομοιοτυπική επικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Οι συναλλασσόμενοι καλούνται να διατυπώνουν τα αιτήματά τους με τους ανωτέρω εξ αποστάσεως τρόπους, αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, για την αποστολή των αιτούμενων εγγράφων.

Η προσέλευση του κοινού περιορίζεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, δεδομένου ότι οι πόρτες των δημοτικών υπηρεσιών θα είναι κλειστές.

Έξωθεν των δημοτικών κτιρίων βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα επικοινωνίας εκάστης υπηρεσίας, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου (prot@aigialeia.gov.gr).

Όταν υπάρχει ΕΚΤΑΚΤΗ και ΑΠΟΛΥΤΗ ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών (και μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης), οι συνδημότες θα εξυπηρετούνται σε ωράριο 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. και μόνο από τους προϊσταμένους υπαλλήλους (οι οποίοι θα είναι το 1/3 της δυναμικότητας του προσωπικού).

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος παρακαλεί όλους τους δημότες και εργαζόμενους να επιδείξουν αλληλεγγύη και υπευθυνότητα στην εφαρμογή των μέτρων  για την προστασία όλων μας.