Δήμος Αιγιάλειας: Δεκτό το αίτημα για παράταση της έκτακτης ανάγκης για τα απορρίμματα

Έγινε δεκτό το αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας περί παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, ο οποίος εισηγήθηκε θετικά και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Καλογερόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίστηκε το ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη δυσκολία ανεύρεσης εγκεκριμένου χώρου διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου μας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο σχεδιασμός της διάθεσης των απορριμμάτων θα αναλάβει πλέον ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας.

Παρά ταύτα η Δημοτική Αρχή ασχολείται με υπομονή και επιμονή ώστε η αποκομιδή να συνεχιστεί απρόσκοπτα και λαμβανομένης υπόψιν της ιδιαιτερότητας, να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων.