Δήμος Αιγιάλειας: Απευθείας αναθέσεις που θα βελτιώσουν τις παροχές ύδρευσης στην Κοινότητα Μυρόβρυσης και στις Δ.Ε. Ακράτας και Αιγείρας

Στην έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών που θα βελτιώσουν τις παροχές ύδρευσης στην Κοινότητα Μυρόβρυσης και θα αποκαταστήσουν έκτακτες βλάβες στις Δ.Ε. Ακράτας και Αιγείρας, προχώρησε πρόσφατα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας με σχετικές ομόφωνες αποφάσεις του.

Ειδικότερα, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Χωματουργικές εργασίες για την επισκευή των έκτακτων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στις Δ.Ε. Ακράτας και Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας», καθώς και η απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Μυρόβρυσης της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας». Όπως τόνισε ο κ. Καλογερόπουλος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πρόκειται για εργασίες που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και της ποιοτικής και απρόσκοπτης υδροδότησης των εν λόγω περιοχών, στο πλαίσιο του σημαντικού καθημερινού έργου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας σε κάθε γωνιά του Δήμου.