Δήμος Αιγιάλειας: Ανυπόστατες οι φήμες ότι έχει εκδοθεί άδεια από το ΣτΕ για συνέχιση των εργασιών στο ΧΥΤΑ Παπανικολού

Σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν ότι, από το Νοέμβριο του περασμένου έτους έχει εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών του ΧΥΤΑ Παπανικολού, διευκρινίζεται κατηγορηματικά ότι είναι ανυπόστατες και αναληθείς, προερχόμενες εκ του πονηρού και για τη δημιουργία και μόνο εντυπώσεων για να περιέλθουν οι δημότες σε σύγχυση, προκαλώντας μάλιστα διχασμό μεταξύ των κατοίκων της τοπικής μας κοινωνίας.

Η εκδοθείσα απόφαση με αριθμ. 2999/2017 που έχει εκδοθεί από τις 22 Νοεμβρίου του 2017 ,αφορά προσφυγή κατοίκων της Δ.Ε. Ερινεού κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΧΥΤΑ Παπανικολού, με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή των κατοίκων και έχει κοινοποιηθεί νόμιμα στις 15/12/2017 στους εναγόμενους,στο Υπουργείο και στη Π.Δ.Ε., χωρίς να έχει καμία εμπλοκή ο Δήμος Αιγιαλείας στην εν λόγω προσφυγή.

Άρα όσα λέγονται ότι η παραπάνω απόφαση ήταν στο Γραφείο του Δημάρχου και απεκρύβει από αυτόν, είναι ψευδή , συκοφαντικά και μη ανταποκρινόμενα στην πραγματικότητα.

Τουναντίον για την προσφυγή της ΤΕΜΕΚΑΤΕ κατά της υπ΄αριθμ.1920/2015 απόφασης της Π.Δ.Ε. που εκδικάστηκε στις 16/12/2015 από το 5ο τμήμα

του Συμβουλίου της Επικρατείας ,δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η σχετική απόφαση, η οποία θα κρίνει τα εις αυτήν αναγραφόμενα και συνεπώς παρά τις συνεχείς οχλήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον ίδιο τον Δήμαρχο ,η εν λόγω απόφαση πρόκειται να δημοσιευτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αλλωστε όλες οι ενέργειες του Δημάρχου σε όλο τον δημοτικό του βίο είναι πάντα ξεκάθαρες και έχουν γνώμονα πάντα την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την τήρηση της νομιμότητας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ