Δήμος Αιγιάλειας: “Αναρτήθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη των «52» εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων”

Με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να είναι τα πάντα έτοιμα για την θωράκιση της σχολικής κοινότητας με την έναρξη των μαθημάτων, προχωρά η διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου Αιγιαλείας.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους και μέσα από μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών το μεσημέρι της Παρασκευής 13/8/21 εγκρίθηκε όπως προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή η «κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022» και ήδη σήμερα 16η Αυγούστου αναρτήθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 52 εργαζομένων 4ωρης απασχόλησης προκειμένου να καλυφθούν οι 208 εργατοώρες όπως ορίζει το υπουργείο Παιδείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εισήγηση της δημοτικής αρχής για την κατανομή των  εγκεκριμένων εργατοωρών σε 52 εργαζόμενες 4ωρης απασχόλησης, βρίσκει σύμφωνη τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στην καθαριότητα, δεδομένων των αναγκών των σχολικών μονάδων με την επιλογή για την κατανομή των εργατοωρών σε 52 εργαζόμενες ισότιμα!

Για τους παραπάνω λόγους,  ο Δήμος θα υποβάλλει εκ νέου το αίτημα και θα συνεχίσει πιέζοντας σε όλα τα επίπεδα για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας ώστε να καλυφθεί ο απαραίτητος αριθμός των 54 εργαζομένων πλήρους ωραρίου για τις ανάγκες των σχολείων μας».

*Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 17.08.2021 έως και 23.08.2021.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: 

https://aigialeia.eu/wp-content/uploads/2021/08/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3-2021-2022_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf