Δήμος Αιγιάλειας: Αιτήσεις για μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών φόρων ή τελών

Από το γραφείο Δημάρχου Αιγιαλείας ανακοινώνεται πως εν δυνάμει της αριθ. 515/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών φόρων ή τελών οι παρακάτω κατηγορίες:

 

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Μείωση κατά 50%

Προϋποθέσεις:

 •    Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΑΣΠΕ.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000€.
 • Τα τέκνα να είναι μέχρι 18 ετών ή αν σπουδάζουν μέχρι 25 ετών.

 

Β1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ

Απαλλαγή 100%

Προϋποθέσεις:

 • Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
 • Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.*
 • Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000€.

* Οι μη έχοντες πιστοποίηση μόνιμης αναπηρίας υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε έτος νέα Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας.

 

Β2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67,5 % ΕΩΣ 80%

Μείωση 20%

Προϋποθέσεις:

 • Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
 • Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67,5% έως 80% και πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.*
 • Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000€.

* Οι μη έχοντες πιστοποίηση μόνιμης αναπηρίας υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε έτος νέα Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας.

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ

Μείωση κατά 50%

Προϋποθέσεις:

 • Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
 • Το ετήσιο εισόδημα όλων των μελών που διαμένουν στην συγκεκριμένη οικία να είναι έως 5.000€.
 • Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται: για τις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας και Ερινεού στα κατά τόπους ΚΕΠ και για τη Δημοτική Ενότητα Αιγίου στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στην οδό Αράτου 67 & Ρήγα Φεραίου.  

 

     ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από τον Δήμο)
 2. Βεβαίωση προέδρου τοπικής κοινότητας ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από το

έντυπο Ε9 των δύο τελευταίων ετών.

 1. Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου ( σε περίπτωση μίσθωσης) ή συμβόλαιο κατοικίας στο όνομα του ενδιαφερομένου.
 2. Να μην υπάρχουν οφειλές στο Δήμο ή να έχουν αυτές ρυθμιστεί (Δημοτική ενημερότητα).
 3. Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.
 4. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου ,σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

     Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: (μείωση κατά 50%)

         Δικαιολογητικά:

 1. Τα γενικά δικαιολογητικά.
 2. Βεβαίωση από ΑΣΠΕ.
 3. Βεβαίωση της Σχολής για τέκνα που σπουδάζουν.

   Β1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με ποσοστό άνω του 80%: (Απαλλαγή 100%)

         Δικαιολογητικά:

 1. Τα γενικά δικαιολογητικά.
 2. Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας       *

* Οι μη έχοντες πιστοποίηση μόνιμης αναπηρίας υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε έτος νέα Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας.

Β2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ από 67,5-80%: (μείωση 20%)

Δικαιολογητικά:

 1. Τα γενικά δικαιολογητικά
 2. Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας *

 

* Οι μη έχοντες πιστοποίηση μόνιμης αναπηρίας υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε έτος νέα Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας.

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ: (μείωση κατά 50%)

     Δικαιολογητικά: Τα γενικά δικαιολογητικά.