Δήμος Αιγιάλειας: Αίτημα ανάκλησης της απόφασης για μεταφορά της Φυσικοθεραπείας Αιγίου στην Πάτρα

Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιάλειας κατέθεσε ενώπιον της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών αίτημα ανάκλησης της απόφασης για μεταφορά της Σχολής Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Δήμου Αιγιαλείας κ. Γιώργος Μπέσκος, στο κείμενο της ανάκλησης μεταξύ άλλων αναφέρει: “Είναι αδιανόητο να αποφασίζεται η υποβάθμιση κοινωνικά, πνευματικά μιας ολόκληρης περιοχής. Οι αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται και με γνώμονα την αναβάθμιση και τη βούληση των πολιτών και των κοινωνιών που τις αφορούν. Γιατί θέλετε να υποβαθμίσετε την περιοχή μας; Γιατί θέλετε με την προσβαλλόμενη απόφαση σας να δώσετε ένα καίριο χτύπημα στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας; Γιατί θέλετε να μας στερήσετε το τμήμα Φυσικοθεραπείας που έχει ταυτιστεί με την πόλη μας και την έχει αναβαθμίσει κοινωνικά; Υπάρχουν, δεκάδες παραδείγματα σχολών σε όλη τη χώρα, που εξακολουθούν και υφίστανται σε μεγάλες αποστάσεις από την έδρα κάθε Πανεπιστημίου και μάλιστα με πολλά θέματα δυσλειτουργιών. Πραγματικά είναι άδικη αυτή η διάκριση εις βάρος της πόλης μας.

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ

Της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

Του Δήμου Αιγιαλείας,

όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΚΑΤΑ Της υπ’ αριθμ. 187/27-5-2021 αποφάσεως της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Με την υπ’ αριθμ. 187/27-52021 απόφασή σας εγκρίνετε την πρόταση μεταφοράς της έδρας του τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα. Η ανωτέρω απόφαση είναι άδικη κοινωνικά, ηθικά και έχει εύλογα δημιουργήσει μεγάλη απογοήτευση και αναστάτωση στο Δήμο μας.

Όπως γνωρίζετε το τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ιστορικά και κοινωνικά ταυτιστεί με το Δήμο Αιγιαλείας. Ο Δήμος μας, οι κάτοικοι της περιοχής «αγκάλιασαν» από την αρχή τη δημιουργία του τμήματος στην περιοχή μας, που αναμφισβήτητα αναβάθμισε κοινωνικά, μορφωτικά το επίπεδο της περιοχής μας. Ήταν και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους τους κατοίκους της περιοχής και το Δήμο μας να υπάρχει στην περιοχή μας μία τόση σημαντική σχολή, όπου η λειτουργία της, οι φοιτητές δίνουν μια πνοή στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας.

Ο Δήμος, το σύνολο της κοινωνίας και όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής μας έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του τμήματος. Γνωρίζετε, ότι ο Δήμος μας παραχώρησε στο Πανεπιστήμιο την έκταση που στεγάζεται σήμερα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, σε ένα από τα πλέον κατάλληλα σημεία της πόλης μας, προκειμένου να είναι άριστες οι συνθήκες φοίτησης των σπουδαστών.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι το τμήμα Φυσικοθεραπείας σήμερα, έχει υψηλό επίπεδο Προπτυχιακών Σπουδών, μεταπτυχιακά προγράμματα, άρτια επιστημονικά μέλη Δ.Ε.Π., υψηλή ζήτηση των φοιτητών σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, υψηλή βάση εισαγωγής.

Η διασύνδεση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με το Νοσοκομείο Αιγίου και η μικρή απόσταση από την Πανεπιστημιούπολη Πατρών είναι πλέον σημαντικοί παράγοντες που τόσα χρόνια συνέβαλαν στην άρτια λειτουργία του. Σας γνωρίζουμε, ότι κατά την χρονική περίοδο που συστάθηκε το Τ.Ε.Ι Φυσικοθεραπείας υπήρχε προοπτική να προστεθούν μεταγενέστερα 4 ακόμα τμήματα, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε.

Δεν έχει πραγματικά ουσιαστικό και σε κάθε περίπτωση νόμιμο έρεισμα η απόφαση που λάβατε για μεταφορά του Τμήματος από την πόλη μας. Οι εγκαταστάσεις είναι δωρεά του Δήμου μας, η σχολή είναι από τις πλέον περιζήτητες στη χώρα, οι φοιτητές που έρχονται είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τη λειτουργία της σχολής και πραγματικά
μια τέτοια απόφαση αποτελεί το μέγιστο πλήγμα για την κοινωνία μας.

Δεν μπορεί να δώσει, εύλογα, θεωρούμε κανένας μια πειστική απάντηση στους λόγους που δικαιολογούν την απομάκρυνση της σχολής.

Η κοινωνική, μορφωτική απαξίωση μιας ολόκληρης περιοχής, δε συνάδει σε κάθε περίπτωση με τον τρόπο που πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, που δεν πρέπει και λόγω της υφής τους να έρχονται σε αντίθεση με κοινωνικά σύνολα.

Είναι ενδεικτικό ότι οι Βουλευτές του Νομού, ο Περιφερειάρχης, όλοι οι φορείς της πόλης μας και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπέρ της παραμονής του τμήματος Φυσικοθεραπείας στην πόλη μας. Σε αυτή τη συστράτευση αυτοεξαιρέθηκε η Βουλευτής κυρία Αλεξοπούλου, η οποία ανέφερε ότι συντάχτηκε με την πρόταση του Πρύτανη, η οποία ήταν να μεταφερθεί το τμήμα από την πόλη μας στην Πάτρα. Όλη η κοινωνία είναι αντίθετη. Κανείς δεν ξεχνά τη συμμετοχή, πάνω από πέντε
χιλιάδες συμπολιτών μας που αντέδρασαν σε συλλαλητήριο και σε προηγούμενη απόπειρα, ευτυχώς ανεπιτυχούς να μεταφερθεί και πάλι το τμήμα από την πόλη μας.

Είναι αδιανόητο να αποφασίζεται η υποβάθμιση κοινωνικά, πνευματικά μιας ολόκληρης περιοχής. Οι αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται και με γνώμονα την αναβάθμιση και τη βούληση των πολιτών και των κοινωνιών που τις αφορούν. Γιατί θέλετε να υποβαθμίσετε την περιοχή μας; Γιατί θέλετε με την προσβαλλόμενη απόφαση σας να δώσετε ένα καίριο χτύπημα στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας; Γιατί θέλετε να μας στερήσετε το τμήμα Φυσικοθεραπείας που έχει ταυτιστεί με την πόλη μας και την έχει αναβαθμίσει κοινωνικά;

Πελώρια «Γιατί» που πραγματικά δεν έχουν λογική εξήγηση και απαντήσεις, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να απομακρυνθεί η σχολή. Η παιδεία και ιδιαίτερα οι πανεπιστημιακές σχολές, όπου υπάρχουν, αναβαθμίζουν και αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης μιας περιοχής σε όλα τα επίπεδα. Μην υποβαθμίσετε και εσείς την περιοχή μας. Σταθείτε αρωγοί στη λειτουργία της σχολής μας και παραμονής στην πόλη μας, με σκοπό την ενδυνάμωση περαιτέρω και με υπόλοιπα τμήματα.

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου πρέπει και οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί η παιδεία και η κοινωνία είναι αλληλένδετες έννοιες και πρέπει μέσα από αυτό το δεσμό να επιδιώκεται η αναβάθμιση της κοινωνίας από τη λειτουργία της παιδείας.

Στην ίδια δε απόφαση που έχετε λάβει, είχατε εγκρίνει αναδιάρθρωση Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τμημάτων στο Μεσολόγγι, Αγρίνιο, ήτοι περιοχές σε μεγαλύτερη απόσταση από ότι είναι τα τμήματα μας από την έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επίσης, υπάρχουν, δεκάδες παραδείγματα σχολών σε όλη τη χώρα, που εξακολουθούν και υφίστανται σε μεγάλες αποστάσεις από την έδρα κάθε Πανεπιστημίου και μάλιστα με πολλά θέματα δυσλειτουργιών.

Πραγματικά είναι άδικη αυτή η διάκριση εις βάρος της πόλης μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ

Να ανακαλέσετε την υπ’ αριθμ.187/27-5-2021 απόφασή σας, στο σκέλος που αφορά την μεταφορά του τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα επί σκοπώ όπως παραμείνει η αγαπημένη για όλους τους Αιγιαλείς σχολή στην πόλη μας.”

 

Αίγιο, 8-2-2022

Ο Νομικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ