Δήλωση των Προέδρων Τ.Κ. Φορέων και κατοίκων Δυτικής Αιγιαλείας για “Παπανικολού”

-“Πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1302/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του 2015. Να θυμίσουμε ότι με την τελευταία, αναστέλλονται οι εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΑ στη θέση Παπανικολού.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, είναι μία απόφαση σκοπιμότητας, διότι παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και τη μέχρι τώρα νομολογία του δικαστηρίου.

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι με την παραπάνω απόφαση, δεν δίνεται αυτομάτως το δικαίωμα στην Περιφέρεια να συνεχίσει τις εργασίες στο ΧΥΤΑ Παπανικολού, διότι θα πρέπει να εκδοθούν νέες διοικητικές πράξεις για να καταστεί δυνατή η επανέναρξη των εργασιών στο χώρο.

Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θα προσβάλουμε ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, οποιαδήποτε διοικητική πράξη θα δίνει τη δυνατότητα επανέναρξης των εργασιών.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τη διαχείριση των αποβλήτων και για την υγειονομική ταφή τους, δεν επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών, διότι απαιτεί όρους και προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στην Περιβαλλοντική Άδεια του 2003 (π.χ. η υποχρέωση για χωριστή διαλογή στη πηγή, ανακύκλωση και αξιοποίηση/κομποστοποίηση σε ποσοστό 65% επί του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων κλπ.) και που πρέπει τώρα να ικανοποιούνται, πράγμα που δεν συμβαίνει.

Καθιστούμε, λοιπόν, σαφές σε όλους ότι ο αγώνας μας εναντίον της κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Παπανικολού, όχι μόνον δεν σταματάει, αλλά θα συνεχιστεί σε νέα βάση, που διασφαλίζει θετικές προοπτικές για τον αγώνα μας.

Θα θέλαμε να βεβαιώσουμε ότι ο αγώνας μας αυτός θα έχει νικηφόρα αποτελέσματα, γιατί αυτό επιβάλει τόσο η καινούργια νομοθεσία, όσο και η ανάγκη προστασίας του ευαίσθητου περιβάλλοντος της περιοχής, που εδώ και λίγους μήνες εντάχθηκε στις αυστηρά προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000″.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ