Δήλωση παραίτησης αιρετού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τι ισχύει [Απόφαση του ΣτΕ]

Την δήλωση παραίτησης αιρετού από αξίωμα – και συγκεκριμένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου βαθμού – εξέτασε το Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Γ’, και να αποφασίσει – ορίσει για το πότε μία τέτοια πράξη έχει τυπική, πραγματική ισχύ.Έτσι όπως παρουσιάζει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr η παραίτηση είναι δικαίωμα του αιρετού οργάνου ή μέλους των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως. Όπως, όμως, κάθε δήλωση παραιτήσεως από δικαίωμα, έτσι και η δήλωση παραίτησης από αξίωμα αιρετού οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου διοίκησης Ο.Τ.Α. πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούληση του εν λόγω προσώπου να αποχωρήσει οριστικά από το αιρετό αξίωμα.

Επισυνάπτεται η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα