Γρηγόρης Αλεξόπουλος: Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων και για το 2016

Συνεχίζονται οι έλεγχοι, από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε πρατήρια καυσίμων όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα για την προστασία των καταναλωτών.

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος «οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη νοθεία είναι πολλαπλασιαστικές έτσι η αναγκαιότητα για τους συνεχής ελέγχους και η λήψη μέτρων καταπολέμησης του φαινομένου είναι επιτακτική».

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού διενεργεί διαρκώς ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.

Συγκεκριμένα για το 2016 και μέχρι σήμερα διενεργήθηκαν:

  • Δειγματοληψίες, Λιτρομετρήσεις υγρών καυσίμων, LPG κ.α., συνολικά 206.
  • Έλεγχοι Test Kit, συνολικά 140.

«Η εικόνα στην αγορά, στην περιοχή μας, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι ικανοποιητική παρ’ όλα αυτά σε μια περίπτωση διαπιστώθηκε νοθεία. Στην προκειμένη περίπτωση η ευθύνη βαραίνει την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών. Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη εταιρία δεν τηρούσε τη νομοθεσία και τα καύσιμα που προμήθευσε το πρατήριο δεν είναι κατάλληλα. Το πρόστιμο προς την εν λόγω εταιρεία είναι «τσουχτερό» και αγγίζει τα 10.000 ευρώ, με γνώμονα την πάταξη της μη συμμόρφωσης με τους νόμους του κράτους και φυσικά την προστασία των καταναλωτών. Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας και προσωπικό μας στοίχημα» κατέληξε ο κ. Αλεξόπουλος.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς και το προσεχές διάστημα ενόψει της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.