Γλαύκωμα στο μάτι

Τι είναι το γλαύκωμα; Συμπτώματα & Θεραπεία

Το γλαύκωμα είναι το σύνολο των διαταραχών με κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως : κοίλανση του οπτικού δίσκου, απώλεια οπτικού πεδίου και συχνά αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ).

Καθώς αποκλείεται η ροή του υδατοειδούς υγρού, που παράγεται από το ακτινωτό σώμα που βρίσκεται πίσω από την ίριδα και περιβάλλει τον φακό, μεγαλώνει η ενδοφθάλμια πίεση που καταστρέφει τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς χιτώνος.

Τα γαγγλιακά κύτταρα είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά των οπτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο.

Η όραση κινδυνεύει να υποστεί μόνιμη βλάβη εάν η ενδοφθάλμια πίεση δεν αντιμετωπιστεί και παραμείνει υψηλή. Το γλαύκωμα μπορεί να είναι πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές, ανοικτής ή κλειστής γωνίας, συγγενές ή επίκτητο.

Παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε γλαύκωμα

 

  • Γενετική: Το γλαύκωμα είναι συχνότερο σε συγγενείς πρώτου βαθμού
  • Αυξανόμενη ηλικία
  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Μυωπία
  • Μαύρη φυλή
  • Λεπτός κερατοειδής

 

Αντιμετώπιση – Θεραπεία για το Γλαύκωμα

Η μόνη θεραπεία που φαίνεται να είναι αποτελεσματική είναι η ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με φαρμακευτική αγωγή (σταγόνες και δισκία), είτε με επέμβαση (διηθητική επέμβαση), είτε με ειδικά λεϊζερ.

Διηθητική χειρουργική & άλλες επεμβάσεις

Η τραμπεκουλεκτομή είναι μία μέθοδος δημιουργίας μίας διόδου στη γωνία του προσθίου θαλάμου, με σκοπό την παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Το επιτυχημένο της αποτέλεσμα δεν είναι πάντα μόνιμο. Περιστασιακά σε επίμονες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές για την παροχέτευση τού υδατοειδούς υγρού εκτός του οφθαλμού. Η επέμβαση γλαυκώματος είναι μια ασφαλής επέμβαση, πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και δεν ταλαιπωρεί τον ασθενή.

Ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τις Οφθαλμολογικές παθήσεις που σας απασχολούν από τoυς Εξειδικευμένους Οφθαλμιάτρους του TheDoctors.