Γιορτάζει το παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης στην Καλλιθέα Αιγίου