Για πρώτη φορά το Πρωτάθληµα Bodybuilding & Fitness στο Αίγιο

 ΜΕ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΠ∆∆ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Wabba Bodybuilding & Fitness world,  το 1ο Πρωτάθλημα Πελοποννήσου 2018, το Σάββατο 12 Μαΐου, με την συμμετοχή 65 αθλητών, αγώνας που λόγω επιπέδου και συμμετοχών κρίνεται επιτυχημένος, με την αρωγή του Δημήτρη Μαρινόπουλου που του αξίζουν τα εύσημα και των στελεχών της WABBA World Hellas που είχαν ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ο αγώνας έγινε στο Κλειστό Γυµναστήριο Αιγίου υπό την Αιγίδα του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Αιγιαλείας µε διοργανωτή τον Αιγιώτη πρωταθλητή ∆ηµήτρη Μαρινόπουλο. Ήταν για µία πρωτότυπη διοργάνωση για το Αίγιο, στην οποία συµµετείχαν αθλητές σωµατικής διάπλασης από όλη την Ελλάδα.

Ο καθε διαγωνιζόµενος είχε το δικαίωµα να λάβει µέρος σε δυο κατηγορίες εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις.

Miss bikini: αθλητική γραµµή-συµµετρία-οµορφιά

Miss fitness:συµµετρία -γράµµωση-µυικοτητα

Miss body:συµµετρία-γράµµωση-µάζα

Model ανδρών: -5% απο το ύψος τους(διαχωρισµός άνω τον 75kg)

Fitness ανδρών:βάρος-ύψος

Body fitness: +5% απο το ύψος

Mini: έως 17 ετών

Junior:έως 24 ετών

Χαµηλή ανδρών:µέχρι 170cm

Μεσαία ανδρών:µέχρι 179cm

Ψηλή ανδρών:180cm και άνω

Master ανδρών: άνω των 40 ετών

Super master:άνω των 50 ετών

Από το Αίγιο διακρίθηκε ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο οποίος ήταν πρώτος στην κατηγορία µάστερ ανδρών και πρώτος στη χαµηλή ανδρών.

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”