Βρέφη προς υιοθεσία και αναδοχή: Μειώνεται ο χρόνος παραμονής στα νοσ. Έλενα Βενιζέλου & Αλεξάνδρα

Προς επίλυση φαίνεται ότι βαίνει ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό της παραμονής των βρεφών για κοινωνικούς λόγους στα Γ.Ν.Μ «ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

Ήδη σήμερα, ο χρόνος παραμονής των βρεφών μειώθηκε από εννέα περίπου μήνες στις 20 έως 30 ημέρες κατά μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Γ.Ν.Μ. «ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και του Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» το 40,5% των βρεφών επιστρέφουν στις οικογένειές τους και το 59,5% των βρεφών προωθούνται για οικογενειακή αποκατάσταση μέσω των θεσμών της Αναδοχής και της Υιοθεσίας από το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ».

Επίσης με την ενεργοποίηση του άρθρου 1532 του Α.Κ. γίνεται απευθείας τοποθέτηση βρεφών με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών σε Ανάδοχες Οικογένειες έπειτα από διερεύνηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο διοικητής των νοσοκομείων κ. Δημήτρης Ι. Βεζυράκης, «με τη λειτουργία της Μ.ΑΝΑ. (Μονάδα Αναμονής) βρεφών στο Γ.Ν.Μ. «ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» έχουμε δώσει απαντήσεις στις αναπτυξιακές ανάγκες των βρεφών, κυρίως σε ερεθίσματα, για όσο χρονικό διάστημα μείνουν κοντά μας».

Σήμερα στο Γ.Ν. «ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» συνολικά φιλοξενούνται 4 βρέφη. Από την αρχή του έτους συνολικά έχουν φιλοξενηθεί 19 εκ των οποίων τα 6 επέστρεψαν στις οικογένειές τους, ενώ τα 9 έχουν μεταφερθεί σε ίδρυμα παιδικής προστασίας.

Για το 2016 φιλοξενήθηκαν συνολικά 47 βρέφη, όπου τα 19 επέστρεψαν στις οικογένειές τους και τα 28 προωθήθηκαν στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού « Η ΜΗΤΕΡΑ» για οικογενειακή αποκατάσταση μέσω των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής.

onmed.gr