Βλάβη στη γεώτρηση του Ερινεού – Νερό αυστηρά για οικιακή χρήση

Από την  ∆.Ε.Υ.Α  Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι,  λόγω   της  ηλεκτροµηχανολογικής βλάβης που προέκυψε στη γεώτρηση της Τ.Κ. Ερινεού, συστήνεται η εκµετάλλευση νερού αυστηρά για οικιακή χρήση.