Αφορολόγητο μόνο με κάρτες διαφορετικά πρόσθετος φόρος

Εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποχρεωθούν να καλύψουν το 2,5% έως και 7,5% των φετινών ετήσιων εισοδημάτων τους με αγορές και πληρωμές μέσω πλαστικού χρήματος, για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση για τις αδήλωτες καταθέσεις, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να δαπανήσουν, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους, το 10% έως 30% του εισοδήματός τους με πλαστικό χρήμα. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό που θα τους λείπει θα θεωρείται ιδεατό εισόδημα και θα τοποθετείται στη φορολογική κλίμακα με αποτέλεσμα να φορολογείται με συντελεστή 22% έως 45%.

Συγκεκριμένα:

  • μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα έως και 10.000 ευρώ θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 10% του εισοδήματός τους, δηλ. 1000 ευρώ μέσω πληρωμών με σε πλαστικό χρήμα.
  • Για εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 15%, ενώ για πάνω από 20.000 και έως 40.000 ευρώ το ποσοστό θα ανέρχεται στο 20% (δηλ. Για εισοδήματα 40.000 ευρώ, το ποσό των πληρωμών με κάρτα θα πρέπει να ανέρχεται σε 8.000 ευρώ).
  • Για όσους δηλώνουν εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ το ποσοστό των δαπανών που θα έχουν εξοφληθεί μέσω κάρτας ή ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω τράπεζας, θα ανέρχεται σε 30%.

Η φετινή χρονικά ωστόσο έχει την ιδιαιτερότητα ότι απομένει το τελευταίο τρίμηνο του έτους για να επιβληθεί ο έξτρα φόρος κατά περίπτωση. Κι αυτό γιατί το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου.

Έτσι για φέτος όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πρέπει να καλύψουν με δαπάνες εξοφληθείσες με κάρτες ή e-banking το 2,5% του εισοδήματος (δηλ. το 1/4 του 10% που θα ισχύσει κανονικά από του χρόνου).

– Για την κατηγορία εισοδημάτων 10.001 – 20.000 ευρώ, το ποσοστό ανέρχεται στο 3,75% του εισοδήματος

– Για την κατηγορία 20.0001 ευρώ έως και 40.000 ευρώ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 5%

– για 40.001 και πάνω οι δαπάνες μέσω κάρτας ή e-banking θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 7,5% του ετήσιου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι από την υποχρέωση να καλύπτουν μέρος του εισοδήματος με δαπάνες πληρωμένες με κάρτες ή ηλεκτρονικό χρήμα θα εξαιρεθούν οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, αλλά και κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών περιοχών.