Αργία η 26η Ιανουαρίου για τον Δήμο Αιγιαλείας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους δημότες πως, με απόφαση του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Χαράλαμπου Μπονάνου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ.Β’ 6356/31-12-2021), η 26η Ιανουαρίου, επέτειος της έναρξης της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας (26-30 Ιανουαρίου 1821), ορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας σε όλο τον Δήμο Αιγιαλείας, όχι μόνο για τον δημόσιο τομέα (σχολεία, τράπεζες, δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες) αλλά πλέον και για τον ιδιωτικό τομέα.

Η απόφαση ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας. Σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητώς ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών (π.χ. επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επισιτιστικά καταστήματα κλπ). Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και συνεπώς, δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και χωρίς να συντρέχει λόγος επείγουσας ή έκτακτης ανάγκης.