Απ. Κατσιφάρας: Η αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμένων στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Απ. Κατσιφάρας: Υλοποιούμε ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιό μας για την ανάπτυξη της περιοχής

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο πλαίσιο αυτό μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, χρηματοδοτεί την αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμένων. Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε ήδη και η προθεσμία για υποβολή προτάσεων θα είναι ανοικτή από 10 Απριλίου 2018 έως την 31 Αυγούστου 2018.

«Πρωταρχικός στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η αξιοποίηση του αναξιοποίητου δυναμικού της περιοχής και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικά και κοινωνικά. Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιό μας για την ανάπτυξη της περιοχής. Στόχος μας και για το 2018 είναι η αποτελεσματικότητα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

 

Οι υποδομές στην Δυτική Ελλάδα είναι τομέας πάντα σε προτεραιότητα. Η Περιφέρειά Δυτικής Ελλαδας τις έχει ανάγκη. Στην πρόσκληση για τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών σε λιμάνια, οι δράσεις περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, έχουν επίσης ενταχθεί δύο ακόμη σημαντικά λιμενικά έργα, που αφορούν το Λιμάνι της Πάτρας και είναι:

α) Βελτίωση Υποδομών Βορείου Λιμένα Πατρών προϋπολογισμού 1.236.900,00 € και

β) Αναβάθμιση Ασφαλείας Λιμένα Πατρών προϋπολογισμού 1. 839.788,00 €