Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σελιανιτίκων για τη Σύμβαση Εκτέλεσης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων

Με ομόφωνη απόφασή του, το Τοπικό συμβούλιο Σελιανιτίκων δεν εγκρίνει τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ», με τις οποίες θα αποκλειστεί ο υφιστάμενος επαρχιακός δρόμος που συνδέει σήμερα τις τοπικές κοινότητες Σελιανιτίκων και Νεραντζιών, με εναλλακτική διαδρομή για τη διέλευση των οδηγών μέσω του οικισμού Πανοράματος στην Π.Ε.Ο., για το λόγο ότι δεν προβλέπεται στην τεχνική έκθεση εναλλακτική δίοδος που θα διευκόλυνε τη σύνδεση, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, από και προς τα Σελιανίτικα με τους οικισμούς και τις περιοχές που βρίσκονται ανάντη της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σε σχετική του δήλωση ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Ευάγγελος Γεωργόπουλος επισημαίνει πως “η συγκεκριμένη εταιρεία που κατασκευάζει τη σιδηροδρομική γραμμή για την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ζήτησε, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας, τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού συμβουλίου για τις εργασίες που θέλει να κάνει στην περιοχή. Το Τοπικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, αφουγκράζοντας την τοπική κοινωνία, απάντησε αρνητικά στην πρόταση της εταιρείας να μην μας παρέχει εναλλακτική διαδρομή, πλην μέσω του οικισμού Πανοράματος. Φυσικά, την τελική απόφαση παίρνουν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό συμβούλιο“.

Εξ’ αρχής, κάθετα, αρνητικός στο ενδεχόμενο αποκλεισμού του οδικού άξονα που συνδέουν μεταξύ τους Σελιανίτικα και Νεραντζιές ήταν το μέλος του Τοπικού συμβουλίου Σελιανιτίκων κ. Γεώργιος Ρόζος, για τον οποίο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή να προβλεφθεί από την ανάδοχο εταιρεία εναλλακτική δίοδος, προκειμένου για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.