Απαιτητικά τα θέματα στο μάθημα της Χημείας Προσανατολισμού

Aπό την χημικό Μαρία Τζαμτζή

 Τα θέματα είναι απαιτητικά. Χρειάζονται λεπτομερή γνώση της θεωρίας του σχολικού βιβλίου και κατανόηση σε βάθος των χημικών φαινομένων.

Καλύπτουν ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης, συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά κεφάλαια και απαιτούν όλο το χρόνο της εξέτασης ώστε οι μαθητές να αποσαφηνίσουν ορθώς τις εκφωνήσεις και να τεκμηριώσουν επαρκώς τις απαντήσεις τους.