Απαγόρευση χρήσης νερού για άρδευση σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αιγιάλειας

  1. Για την αντιμετώπιση του μεγάλου πρόβληματος επάρκειας νερού στην μοναδική υδροδότηση των κατοίκων, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης του νερού για την άρδευση των κτημάτων,  η  ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

ΕΠΙΒΑΛΕΙ

στους κατοίκους της ΤΚ Αρραβωνίτσας περιοχή Λιδορίκι, Άγιοι Θεόδωροι, Μαγαζιά γενική απαγόρευση άρδευσης των κτημάτων  καθ όλη την διάρκεια του 24ωρου καθώς και περιορισμό στην απλή οικιακή χρήση από τις 8:00 πμ έως 8:00 μμ  όπου πλέον θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος.

Καθιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές καθώς η ευρύτερη περιοχή Αγίων Θεοδώρων κινδυνεύει να μείνει δίχως νερό και η γεώτρηση να καταστραφεί .

Καθόλο αυτό το διάστημα συνεργεία της ΔΕΥΑ, θα ελέγχουν την εφαρμογή των ως άνω μέτρων και στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα και θα γίνεται ΔΙΑΚΟΠΗ της παροχής ύδρευσης σύμφωνα και με την υπ αριθμό 71/2021 της 26 Μαΐου 2021 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑ Αιγιαλειας.

…………………………………………………………………………………………………………

2) Για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος επάρκειας νερού στο δίκτυο ΥΔΡΕΥΣΗΣ που καλύπτει την περιοχή των οικισμών ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΠΟΤΑΜΙΑΣ και σε εφαρμογή υπ αριθμό 71/2021 της 26 Μαΐου 2021 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας,  η  ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

στους κατοίκους των οικισμών ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΠΟΤΑΜΙΑΣ της Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ του Δήμου Αιγιαλείας την απαγόρευση χρήσης νερού από το δίκτυο ύδρευσης για άρδευση αγρών, περιβολιών, κτλ.

Συνεργεία της ΔΕΥΑ, θα ελέγχουν την εφαρμογή της ως άνω απόφασης και στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα και θα γίνεται ΔΙΑΚΟΠΗ της παροχής ύδρευσης.

Eπίσης η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ενημερώνει ότι έγινε η προβλεπόμενη ετήσια συντήρηση του δικτύου ύδρευσης,  ο  καθαρισμός των δεξαμενών και η επισκευή – συντήρηση της υδρομάστευσης της Υδροληψίας του οικισμού Άνω Ποταμιά.

…………………………………………………………………………………………………………

3)  Για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος επάρκειας νερού στο δίκτυο ΥΔΡΕΥΣΗΣ που καλύπτει την περιοχή του οικισμού Βαλιμής σε εφαρμογή υπ αριθμό 71/2021 της 26 Μαΐου 2021 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας,  η  ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

στους κατοίκους των οικισμού ΒΑΛΙΜΗΣ της Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ του Δήμου Αιγιαλείας την απαγόρευση χρήσης νερού από το δίκτυο ύδρευσης για άρδευση αγρών, περιβολιών, κτλ.

Συνεργεία της ΔΕΥΑ, θα ελέγχουν την εφαρμογή της ως άνω απόφασης και στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα και θα γίνεται ΔΙΑΚΟΠΗ της παροχής ύδρευσης.

Επίσης η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ενημερώνει ότι έγινε η προβλεπόμενη ετήσια συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και  ο  καθαρισμός των δεξαμενών.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.