ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΕΡΓΩΝ: “Αυτοί είναι οι λόγοι καθυστέρησης του έργου στην Πλατεία Αγίας Λαύρας – Η δημοτική αρχή θα βρει την καλύτερη λύση”

Προς πλήρη ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις σοβαρές τεχνικές δυσκολίες και αστοχίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή των έργων στην οδό Ασημάκη Φωτήλα και στην Πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο, κατά εφαρμογή της σχετικής μελέτης, ο Δήμος Αιγιαλείας δίνει στη δημοσιότητα όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, που έχουν καταγραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Προστίθενται και οι καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω των ενστάσεων που υπέβαλαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και που δημιούργησαν ένα κλίμα σχεδόν “πολεμικό” που επηρέασε σε αξιόλογο βαθμό την ταχύτητα των εργασιών, καθώς και η ανατίμηση των υλικών που παρουσίασαν μεγάλη αύξηση σε σχέση με την περίοδο ανάληψης του έργου. Έτσι, η ανάδοχος εταιρεία μόλις τον περασμένο Αύγουστο και αφού είχαν εξασφαλιστεί όλες πλέον οι απαραίτητες εγκρίσεις, ενημέρωσε τον Δήμο πως αδυνατεί να συνεχίσει το έργο λόγω υψηλού κόστους των υλικών, δεδομένου και ότι κέρδισε τον διαγωνισμό με έκπτωση 55% άρα πλέον η συνέχιση των εργασιών, καθ΄ομολογίαν του εργολάβου είναι μη συμφέρουσα εκ μέρους της. Σημειωτέον πως το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την έκπτωση αυτή, επικυρώθηκε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας τον Ιούνιο του 2019, δηλαδή περίπου δύο μήνες πριν την ανάληψη καθηκόντων από τη σημερινή δημοτική αρχή.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Βασίλης Χριστόπουλος διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα τηρηθούν στο έπακρον όλες οι νόμιμες διαδικασίες και πως θα βρεθεί σύντομα η καλύτερη λύση, ώστε το έργο να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί, για να παραδοθεί στον κόσμο ασφαλές και χρήσιμο. Αυτό είναι δέσμευση και η δημοτική αρχή έχει αποδείξει πως έχει και λόγο και τρόπο να υπηρετεί τους δημότες, ως οφείλει.

 

*Επισυνάπτεται το εν λόγω σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο διαβάστηκε από τον Διευθυντή κ. Λεωνίδα Καράμπελα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο γραφείο Δημάρχου, παρουσία του αντιδημάρχου κ. Βασίλη Χριστόπουλου, των αρχηγών δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Χρήστου Γούτου, Βασιλικής Ψυχράμη και Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλου, του νομικού εκπροσώπου του Δήμου κ. Γιώργου Μπέσκου και εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Αναλυτικά οι λόγοι καθυστέρησης της πορείας των εργασιών ανάπλασης της Πλατείας Αγίας Λαύρας στο Αίγιο

 

 • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ

 

Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 6362/5-3-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006391509 2020-03-06) ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Γ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» η εκτέλεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 83/2018 Μελέτη με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης την 5-5-2021, όμως η έναρξη υλοποίησης του ανωτέρω υποέργου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 “ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ¨ η σύμβαση του οποίου υπογράφηκε την 7-4-2020 με την ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. 1834/7-4-2020) με προθεσμία ενός μηνός από την καταβολή εκ μέρους του Δήμου του κόστους της σύμβασης ήτοι των 107.735.53 €.

Το εν λόγω ποσό κατατέθηκε σε λογαριασμό της ΔΕΔΗΕ την 14-5-2020 σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πληρωμή προς Τ.τ.Ε._ EPS 1862614/14-5-2020 μετά την έκδοση του ΧΕΠ 828/11-5-2020 ήτοι στις 14-6-2021. Στην πραγματικότητα οι εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ συνεχίστηκαν έως τις 15-7-2020.

Οπότε η έναρξη εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου αλλά και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε η ανάδοχος AGT και αφού προηγήθηκε η ανάπτυξη του εργοταξίου, έγινε την 23-7-2020 ήτοι καθυστέρηση έναρξης εργασιών κατά  140 ημέρες.

Την ανωτέρω καθυστέρηση των 140 ημερών που δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και την έγκριση της Διαχειριστική Αρχή της Π.Δ.Ε. ήρθε να θεραπεύσει  με την υπ’ αριθ. 142/2021 (9ΕΗ3Ω6Χ-Θ4Φ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας χορηγώντας στον ανάδοχο του έργου την Οριακή Προθεσμία κατά τέσσερις (4) μήνες και είκοσι ημερολογιακές ημέρες.

 

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ

 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου επί της Ασημάκη Φωτήλα προέκυψαν τα κάτωθι προβλήματα που επέφεραν εύλογες καθυστερήσεις έως ότου να εξευρεθούν οι βέλτιστες οικονομο/τεχνικές λύσεις :

 1. Κατά την εκτέλεση εργασιών γενικών εκσκαφών επί της Ασημάκη Φωτήλα και μεταξύ των οδών Ταξιαρχών και Ερμού διαπιστώθηκε η όδευση σωλήνων ύδρευσης σε πολύ μικρό βάθος κατά μήκος και πλάτος της οδού. Παρόλο που οι εργασίες πραγματοποιούνταν μετά προσοχής παρατηρήθηκαν πολλές βλάβες που οφείλονταν και στην παλαιότητα των σωληνώσεων αλλά και στην ακανόνιστη όδευσή τους. Προκειμένου να μην διακόπτεται η υδροδότηση της περιοχής, με το με αρ. πρωτ. 19111/31-7-2020 έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσίας, δόθηκε η λύση της κατασκευής προσωρινού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 300 μ με αγωγούς πολυαιθυλενίου Φ63/10 atm μετά των μικρούλικών τους.
 2. Κατά την εκτέλεση του έργου, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει πρόβλεψη στη μελέτη του έργου, για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων από τις υδρορροές των κτισμάτων. Προκειμένου η αποχέτευση των υδρορροών να μην παροχετεύεται απευθείας το ρείθρο, με το με αρ. πρωτ. 28210/23-10-2020 έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσίας, δόθηκε εντολή για την κατασκευή υπόγειου δικτύου απορροής όμβριων το οποίο θα αποτελείται από αγωγό P.V.C. Φ160 – 6 atm, που θα οδεύει παράλληλα στις οικοδομικές γραμμές των κτιρίων. Ο αγωγός θα συνδεθεί με τις υφιστάμενες υδρορροές με σωλήνα κατάλληλης διατομής, ενώ μετά τη σύνδεση θα κατασκευαστεί φρεάτιο καθαρισμού. Ο συλλεκτήριος αγωγός θα παροχετευτεί στον κεντρικό αγωγό απορροής όμβριων Φ400, δια μέσω των φρεατίων υδροσυλλογής.
 3. Πρόβλημα μη ύπαρξης επαρκούς διατομής αποδέκτη αποχέτευσης των όμβριων των οδών, της πλατείας, των όμορων ιδιοκτησιών καθώς και του μηχανοστασίου, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συνδέσουμε το δίκτυο με κάποιον αγωγό από τους υπάρχοντες στο εύρος κατάληψης του έργου. Απαιτείται κατασκευή νέου έργου από την ΔΕΥΑ που δεν χρηματοδοτεί η διαχειριστική. Με αποτέλεσμα το τάπωμα του υπόγειου δικτύου και επιλογή επιφανειακής απορροής των όμβριων και αποχέτευσής τους ως πριν την κατασκευή του έργου της ανάπλασης. Τα παραπάνω περιγράφονται στο με το με αρ. πρωτ. 20523/15-10-2020 έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσίας προς την Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αιγιάλειας.
 4. Πρόβλημα λόγω της ύπαρξης ετοιμόρροπου κτιρίου στη συμβολή με την οδό Ταξιαρχών που ανήκει σε κληροδότημα του Δήμου Αιγιαλείας. Η εκτέλεση εργασιών στην εν λόγω περιοχή κρίθηκε επικίνδυνη έως τη μερική κατεδάφισή του. Γεγονός που πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια της εργολαβίας «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών του Δήμου Αιγιαλείας», ύστερα από την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 199310/29-1-2021 άδειας κατεδάφισης. Οι εργασίες της μερικής κατεδάφισης και της άρσης της επικινδυνότητας, ολοκληρωθήκαν περίπου την 9-3-2021.

 

 

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ

 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου επί της πλατείας Αγ. Λαύρας προέκυψαν τα κάτωθι προβλήματα που επέφεραν και επιφέρουν εύλογες καθυστερήσεις, έως ότου να εξευρεθούν οι βέλτιστες οικονομο/τεχνικές λύσεις:

 1. Με το υπ’ αριθ. 673/4-2-2021 έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ μας ενημέρωσε ότι :

I.Η τοποθέτηση του περιπτέρου επί των οδών Γερμανού και Ασημάκη Φωτήλα είναι αδύνατη, διότι στην συγκεκριμένη θέση υπάρχει υπόγεια όδευση καλωδίου Χαμηλής Τάσης, τα οποία επιβάλλεται να βρίσκονται μόνιμα σε ελεύθερο χώρο ώστε σε περίπτωση βλάβης με την βοήθεια εκσκαφής να είναι άμεσα προσβάσιμα.

II.Οι τοποθετήσεις πράσινου και άλλων λεκανών νερού που προτείνεται στην πλατεία Λαύρας επί της Κλεομένους Οικονόμου, δεν μπορούν να βρίσκονται πάνω σε οδεύσεις υπογείων καλωδίων ανεξαρτήτου τάσεως (Μέσης ή Χαμηλής Τάσης), διότι εγείρεται σοβαρό θέμα ασφάλειας των υποδομών μας.

III.Οι τοποθετήσεις πρασίνου και άλλων λεκανών νερού που προτείνεται στην πλατεία Λαύρας επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα δεν μπορούν να βρίσκονται πλησίον σε υπόγεια κιβώτια διακλάδωσης (link box), διότι εγείρεται σοβαρό θέμα ασφάλειας των υποδομών μας. Τούτο έχει ως συνέπεια ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές (μετακίνηση περιπτέρου, αβαθών λεκανών νερού κλπ) στα σημεία όπου έχουν υποδειχθεί από την υπηρεσία μας στην τεχνική υπηρεσία του δήμου και να υλοποιηθούν οι αλλαγές που εμφανίζονται στην επικαιροποιημένη μελέτη.

 1. Πρόβλημα με την πλακόστρωση με μαρμαροκυβόλιθους διαστάσεων 10Χ10Χ5 στις περιοχές του έργου που βρίσκονται συγκεντρωμένα πολλά φρεάτια ηλεκτροφωτισμού, ιστοί ηλεκτροφωτισμού, φρεάτια ΔΕΔΔΗΕ, φρεάτια υδρομετρητών και παροχών άρδευσης. Επιλογή της υπηρεσίας μετά την κατασκευή επί τόπου του έργου εναλλακτικών επιλογών, κρίθηκε ως προσφορότερη οικονομο/τεχνικά και χωρίς να μεταβάλλεται το αρχιτεκτονικό σχέδιο της μελέτης η επιλογή πλάκας μαρμόρου 3 ή 5 εκ κατά περίπτωση χαραγμένων σε σχήμα κυβολίθου διαστάσεων 10Χ10.
 2. Πρόβλημα, μη ύπαρξης περιμετρικών τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά φέρουσας τοιχοποιίας, που εντοπίσθηκε μετά την καθαίρεση της πλάκας των ουρητηρίων, μας επέβαλε να αναζητήσουμε την λύση της κατασκευής ολόσωμης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα (θεμελίωση, περιμετρικά τοιχία και πλάκα), ήτοι εκπόνηση στατικής μελέτης από τον ανάδοχο και έγκριση από την υπηρεσία μας. Με το με αρ. πρωτ. 12060/13-4-2021 έγγραφο η εταιρία υπέβαλε προς έγκριση στατική μελέτη και με το με αρ. πρωτ. 16977/21-5-2021 έγγραφο ζητήσαμε διόρθωση επί της υποβληθείσας στατικής μελέτης.
 3. Στο χώρο της πλατείας και κοντά στη συμβολή των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Ζαϊμη, υπάρχει μόνιμη κατασκευή περιπτέρου, του οποίου η μεταφορά σε άλλη θέση στο χώρο της πλατείας δεν προβλέπεται από τη μελέτη. Το εν λόγω περίπτερο εμποδίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης του έργου (χάραξη δεξαμενής). Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος για τη μεταφορά του περιπτέρου σε ακτίνα περίπου 100 μ. και παρόμοιας ΄΄επαγγελματικής αξίας΄΄, υποχρεώνει την υπηρεσία να προβεί σε νέα τροποποίηση της μελέτης για την χωροθέτησή του πλησίον της σημερινής θέσης του, γεγονός που επιφέρει νέα καθυστέρηση. Με το με αρ. πρωτ. 17291/24-5-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας απευθυνθήκαμε προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την τοποθέτηση του περιπτέρου εντός του Κ.Φ. 080 Α, χωρίς να έχουμε θετική απάντηση.
 4. Οι αβαθείς λεκάνες νερού της πλατείας Αγ. Λαύρας και επομένων και η στάθμη του νερού εντός αυτών να λειτουργήσουν με ενιαίο αντλητικό συγκρότημα και ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στάθμης νερού, κρίθηκε ως αναγκαία η αναδιάταξη του σχεδιασμού των δεξαμενών ως προς τις μηχανολογικές τους εγκαταστάσεις. Με το με αρ. πρωτ. 11443/7-4-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρία η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Επιπλέον οι εξέδρες οι οποίες υπάρχουν εντός των δεξαμενών αλλά και στα εσωτερικά παρτέρια αυτών παρουσιάζουν κενό 15 εκ. Κενό που δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο ατυχήματος.

Το γεγονός ότι η πλατεία έχει κλίση κατά δύο κατευθύνσεις καθιστά την πρόσβαση στις εξέδρες απαγορευτική χωρίς τη κατασκευή σκαλοπατιών, τα οποία δεν αποτυπώνονται στη μελέτη και η πιθανή κατασκευή τους δημιουργεί επίσης κίνδυνο ατυχήματος. Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε επικοινωνία με τον μελετητή κ. Μουρίκη και την σύμβουλο της μελέτης κα Χρύσα Διονυσοπούλου για την εξεύρεση λύσης που στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση στους αρμόδιους φορείς.

 

 • ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Με την υπ’ αριθ. 323/13-8-2021 (ΑΔΑ : ΩΚ5ΒΩ6Χ-ΝΒΑ) απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της αριθ. 83/2018 μελέτη του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και της Υπηρεσίας Νεωτέρων μνημείων & Τεχνικών έργων Δ.Ε.Π.Ι.Ν.

Με την υπ’ αριθ. 324/13-8-2021 (ΑΔΑ : 6Ι7ΤΩ6Χ-Η12) απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι τροποποιήσεις της μελέτης αφορούν τις αναγκαίες προσαρμογές, που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης και σχετίζονται κυρίως με την διαμόρφωση των κλίσεων του χώρου σε συσχετισμό με τις διαμορφωμένες εισόδους των καταστημάτων και κτιρίων, καθώς και την ύπαρξη υπογείων δικτύων (κυρίως ΔΕΗ), για τα οποία δεν υπήρχε δυνατότητα μετακίνησης και είναι απαραίτητη η δυνατότητα επισκεψιμότητάς τους.

Συγκεκριμένα αφορούν τα εξής:

–                 Περιορισμό της έκτασης των αβαθών δεξαμενών, στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας Αγίας Λαύρας με αντίστοιχη δημιουργία θέσεων προσωρινής στάσης αυτοκινήτων, σε εσοχή επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου. Αυτή η αλλαγή είναι επιτακτική υστέρα από το με αρ. πρωτ. 673/4-2-2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, διότι η τοποθέτηση πρασίνου και άλλων λεκανών νερού δεν μπορούν να βρίσκονται πάνω σε οδεύσεις υπογείων καλωδίων ανεξαρτήτου τάσεως (Μέσης ή Χαμηλής Τάσης).

–                 Περιορισμό της έκτασης της αβαθούς δεξαμενής, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πλατείας Αγίας Λαύρας. Αυτή η αλλαγή είναι επιτακτική ύστερα από το με αρ. πρωτ. 673/4-2-2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, διότι η τοποθέτηση πρασίνου και άλλων λεκανών νερού δεν μπορούν να βρίσκονται πλησίον σε υπόγεια κιβώτια διακλάδωσης (link box).

–                 Μετακίνηση του υφιστάμενου περιπτέρου από το βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας σε νέα θέση πλησίον υπόγειου μηχανοστασίου (πρώην ουρητήρια). Αυτή η αλλαγή είναι επιτακτική διότι ύστερα από διερεύνηση, δεν βρέθηκε εναλλακτική θέση τοποθέτησης, «σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων» όπως ορίζει ο κανονισμός περίπτερων του Δήμου Αιγιάλειας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 598/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας

–                 Αφαίρεση δεντροστοιχίας επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα. Αυτή η αλλαγή είναι επιτακτική διότι σε πολλές θέσεις δέντρων σύμφωνα με την αρχική μελέτη, δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους λόγω ύπαρξης υπογειοποιημένου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

–                 Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων πεζοδρομίου κατά μήκος της οδού Ασημάκη Φωτήλα για την αποφυγή στάθμευσης επί του πεζοδρομίου, λόγω της αφαίρεσης της δεντροστοιχίας που ικανοποιούσε αυτό το σκοπό.

–                 Διαφοροποίηση τρόπου επίστρωσης, χωρίς αλλαγή του οπτικού αποτελέσματος. Συγκεκριμένα προτείνεται η τμηματική αντικατάσταση του υλικού της επίστρωσης, με κυβόλιθους από πλάκες μαρμάρου χαραγμένες σε μορφή κυβόλιθων. Αυτή η αλλαγή είναι επιτακτική στις περιοχές οπού υπάρχει μεγάλος αριθμός φρεατίων (υδρομετρητών, ηλεκτροφωτισμού κλπ). Η τοποθέτησης μικρών κομματιών κυβόλιθων εγκυμονεί τον κίνδυνο της αποκόλλησης σημειακά.

–                 Τροποποίηση της πρόσβασης στις πλατφόρμες-εξέδρες που βρίσκονται οι καθιστικοί πάγκοι στις αβαθείς δεξαμενές. Συγκεκριμένα δημιουργούνται στην προβολή του πάχους του τοιχίου, που καθορίζει το όριο των δεξαμενών, δυο σκαλοπάτια για την πρόσβαση στις πλατφόρμες όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχέδια. Στην αρχική μελέτη, είχε υπολογιστεί μικρότερη κλίση στο κεντρικό τμήμα της πλατείας, η οποία, όμως, και είναι υποχρεωτικό να τροποποιηθεί λόγω της διαμορφωμένης πρόσβασης προς τα καταστήματα της οδού Γερμανού και Ζαΐμη.

–                 Τροποποίηση του μεγέθους των δύο κεντρικών πλατφορμών – εξεδρών, και αύξηση των χώρων νερού στις προβλεπόμενες δεξαμενές, για την δυνατότητα καλύτερου καθαρισμού των χώρων.