Ανησυχία για τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών

Τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των παιδιών ηλικίας 5 έως 9 ετών μειώνονται σταδιακά, καθώς εκείνα μεγαλώνουν, ενώ ο χρόνος ενασχόλησης με καθιστικές δραστηριότητες αυξάνεται. Αυτό δείχνει νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Behavioral…

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επιταχυνσιόμετρα, προκειμένου να αξιολογήσουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας 1.300 παιδιών, ηλικίας 5-6 ετών, σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η ίδια μέθοδος αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε και μετά από τρία χρόνια, όταν τα παιδιά ήταν 8-9 ετών.

Συνολικά, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων μέτριας προς υψηλής έντασης άσκησης κατά 4% και 11% σε αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα, ενώ κατά το ίδιο διάστημα, ο χρόνος ενασχόλησης με καθιστικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 20% στα αγόρια και 23% στα κορίτσια.

Επιπλέον, βρέθηκε ότι στην ηλικία των 8-9 ετών περίπου το 1/3 των αγοριών και τα 2/3 των κοριτσιών δεν έφταναν τις συστάσεις σωματικής δραστηριότητας, ποσοστό που ήταν αρκετά χαμηλότερο στην ηλικία των 5-6 ετών.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, τα αποτελέσματα της μελέτης τονίζουν την ανάγκη προώθησης της σωματικής δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη πως έχει φανεί ότι οι συνήθειες άσκησης που διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό και στην ενήλικη ζωή.