Αναφορά του Δικηγορικού Συλλόγου για τους υπαίτιους της φωτιάς πλησίον της ΕΒΟ Αιγίου

page1image1756128
page2image1781664