Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπ/κών Αιγιάλειας: Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση

Αγαπητοί μας γονείς,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1586 8/5/1018  η Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση  ψηφίστηκε και εφαρμόζεται πιλοτικά σε 184 Δήμους της χώρας μας, μετά από εισήγηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη των τριμερών επιτροπών που συστήθηκαν γι’ αυτό το λόγο και αποτελούνταν από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Δήμαρχο της Πόλης  και τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή αίτημα και διεκδίκηση χρόνων στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, στην κοινωνικοποίησή τους, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών, στην έγκαιρη και επιστημονική παρέμβαση .

Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της νηπιακής ηλικίας καλούμε όλους τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους σε τμήματα νηπιαγωγείων με τη σιγουριά ότι κάνουν το καλύτερο δυνατόν για την εξέλιξη  τους.

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά στα Δημόσια Νηπιαγωγεία:

  • Τακτήρια των σχολείων μας στεγάζουν χρόνια τώρα παιδιά έχοντας κριθεί ασφαλή και κατάλληλα.
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι έμπειρο και ικανό, γεμάτο αγάπη για τα παιδιά.
  • Οι μεταφορές εκτελούνται κανονικά και χωρίς προβλήματα (με ταξί) για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου που τα παραλαμβάνει, όπου κρίνεται αναγκαίο, από το σπίτι τους με υπευθυνότητα και συνέπεια.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΑΘΗΝΑ                                        ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ