Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Αιγίου για την αύξηση των περιστατικών πυρκαγιάς