Ανακοίνωση Δημήτρη Καλαμίδα για την απομάκρυνσή του από την παράταξη Καλογερόπουλου

Όπως μου ανακοίνωσε τηλεφωνικά ο κ. Δήμαρχος και όπως ανακοίνωσε ο ίδιος και στα τοπικά ΜΜΕ, τίθεμαι εκτός παράταξης.

Κατανοητό! Δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια, θα υπογραμμίσω μόνο ότι τις αποφάσεις μου για τις αποστάσεις μου από την ακολουθούμενη πολιτική του, του τις είχα γνωστοποιήσει από τα μέσα περίπου του έτους 2021 και εγκαίρως παραιτήθηκα από τη θέση ευθύνης που μου είχε αναθέσει, για λόγους διαφωνίας σε θέματα ζωτικής σημασίας.

Από τη μεριά μου ευχαριστώ τον Δήμαρχο κ. Καλογερόπουλο για τη μακρά συνεργασία μας και για την προς το πρόσωπό μου εμπιστοσύνη του, όσο αυτή διήρκησε και του εύχομαι τα καλύτερα στον ατομικό και οικογενειακό του βίο.

Όπως είναι λογικό και θεσμικά επιβεβλημένο, παραμένω μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ως το τέλος της τρέχουσας θητείας και συνεχίζω να υπηρετώ το Δήμο, με μόνη φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος, κατά δύναμη, στην κοινή υπόθεση της προκοπής της τοπικής μας κοινωνίας.

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ