Ανακοίνωση για την 47η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου από την παράταξη (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α)

Η φετινή επέτειος της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου πραγµατοποιείται σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες λόγω της πανδηµίας που απειλεί την υγεία και τη ζωή του λαού αλλά και την εργασία και το εισόδηµα των µικροµεσαίων και φτωχών στρωµάτων.

Το αίτηµα για «Ψωµί _Παιδεία _Ελευθερία» συναντάται µε το αίτηµα για ισχυρό δωρεάν σύστηµα υγείας, ενίσχυση όλων των βαθµίδων της περίθαλψης µε προσλήψεις µόνιµου υγειονοµικού προσωπικού ανάπτυξη ΜΕΘ, δωρεάν τεστ και µέτρα αποτροπής του συνωστισµού.

Το σύνθηµα «Ψωµί» στις σηµερινές συνθήκες σηµαίνει αγώνας κατά της ανεργίας και προστασία του εισοδήµατος του λαού που δέχτηκε ισχυρά πλήγµατα από τα µνηµόνια και την υγειονοµική κρίση, ενώ νέα αντεργατικα µέτρα είναι στα σκαριά µε το νοµοσχέδιο που επιχειρεί η κυβέρνηση να περάσει. Σε τοπικό επίπεδο στο ∆ήµο µας, οι δηµότες ξεζουµίζονται από τις υπέρογκες αυξήσεις στα τέλη και τα τιµολόγια ύδρευσης _άρδευσης και υποχρεώνονται να πληρώνουν εκατοµµύρια ευρώ για την αποµάκρυνση των απορριµµάτων αφού δηµοτική αρχή και πολιτεία δεν δίνουν µόνιµη λύση και τροφοδοτούν µε ζεστό χρήµα των δηµοτών τις ιδιωτικές εταιρίες που έχουν αλώσει τον τοµέα της καθαριότητας. 

Το αίτηµα για «Παιδεία»στις σηµερινές συνθήκες µεταφράζεται σε αγώνα για δωρεάν παιδεία και προστασία της υγείας των µαθητών και της κοινωνίας από την διασπορά του φονικού ιού µε ολιγοµελή τµήµατα και αντίσταση στην µόνιµη αντικατάσταση της ζωντανής εκπαίδευσης από την τηλεκπαίδευση. Τα συνθήµατα του Πολυτεχνείου για αγώνα για την Ειρήνη και την απαλλαγή από την ξένη εξάρτηση είναι ιδιαίτερα επίκαιρα αυτή την εποχή που κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά η Ειρήνη στην περιοχή µας.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου στις σηµερινές σύγχρονες συνθήκες δείχνει τον δρόµο για ενωτικούς αγώνες µε στόχο την ανατροπή των πολιτικών των µνηµονίων,την προστασία της υγείας και την διαφύλαξη της ειρήνης που απειλείται ιδιαίτερα αυτή την εποχή από τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις που θέλουν τον έλεγχο και την εκµετάλλευση των χωρών .