Ανακοίνωση για την αποκομιδή των προϊόντων κηπευτικών εργασιών από το Κοινοτικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων

Με αφορμή ερωτήματα δημοτών προς το συμβούλιο της Κοινότητας Σελιανιτίκων σχετικά με την αποκομιδή προϊόντων κηπευτικών εργασιών, σας γνωρίζεται ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας (ΑΔΑ: 7ΟΕΛΩ6Χ-ΧΦ9).

Ειδικότερα, τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ, εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την αρμόδια δημοτική Υπηρεσία (τηλ. επικοινωνίας 2691025555 εσωτερικό 2). Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους.

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με τα δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξη τους με οικιακά απορρίμματα ή η ανεξέλεγκτη διάθεση τους.

Για να αποφεύγεται η συσσώρευση καθημερινά μεγάλου όγκου κλαδιών και κομμένων χόρτων, επειδή δεν είναι εφικτό κάθε φορά να περισυλλέγονται τέτοιου είδους απορρίμματα παρακαλούνται οι δημότες να μην αποθέτουν τέτοιου είδους απορρίμματα σε άτακτα χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας.

Στους κατά περίπτωση παραβάτες επισύρονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο δημοτικό κανονισμό καθαριότητας. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και του εκάστοτε Αντιδημάρχου Καθαριότητας.

Η καθαριότητα των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων δεν είναι μόνο υπόθεση των Υπηρεσιών, των υπαλλήλων και των αιρετών αλλά είναι υπόθεση Όλων μας.