Ανακαλούνται όλες οι άδειες του προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών Προσώπων

Με απόφαση του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, ανακαλούνται όλες οι άδειες του προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών Προσώπων, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα από τις υπηρεσίες του Δήμου όλες οι ανάγκες που προέκυψαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου 31 Ιουλίου στη Δυτική Αιγιάλεια.