Αναδιάρθρωση Προεδρείου Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας»

Κατόπιν της αναδιάρθρωσης του Προεδρείου, το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, αναδιαρθρώθηκε με την εξής σύνθεση:

 

 

1. Πρόεδρος Μαμάσης Σωτήριος
2. Αντιπρόεδρος Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ
3. Γεν. Γραμματέας Χρονοπούλου Μαρία
4. Ταμίας Καραφωτιάς Μιλτιάδης
5. Μέλος Ευαγγελίου Ευάγγελος
6.

7.

8.

»

»

»

Μαυρίδης Σωκράτης

Μπαζιώτης Βασίλειος

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

9. » Ψυχογιάννης Νικόλαος