Αμβρόσιος προς Κοντονή: “Δεν σας πρέπει η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης”

ΔΕΝ ΕΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ, όπως επράξατε για την ασημότητά μου! ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΔΙΚΑΙΟΣ και συνεπώς ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

ΣΤΑΥΡΟΝ  ΚΟΝΤΟΝΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΊΩΝ, 96

115 27  ΑΘΗΝΑΣ

E-mail: grammateia@justice.gov.gr

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Απευθύνομαι προς Υμάς σήμερα εξ ανάγκης!

Εξ ανάγκης, διότι κατέχετε τον θώκο του Υπουργού της Δικαιοσύνης και επομένως είσθε ο μόνος αρμόδιος για να μου λύσετε μια  απορία, που αφορά το  Νόμο περί Ρατσισμού.

Και λέγω εξ ανάγκης, καθ’ όσον η προς με συμπεριφορά Σας κατά τον μήνα Μάρτιον τρ. έ.  ως Υπουργού της Δικαιοσύνης υπήρξεν ΟΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ!

Επαναλαμβάνω απαράδεκτος, καθ’ όσον όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείον Αιγίου με απήλλαξε της κατηγορίας για ένα «φτύστε τους» που έγραψα στο προσωπικό μου Blog και αναφερόμουνα στα Πολιτικά πρόσωπα πάσης πολιτικής αποχρώσεως, τα οποία είχαν ψηφίσει το Νόμο περί  του Συμφώνου Συμβιώσεως των Ομοφυλοφίλων, Υμείς -με δημόσια παρέμβασή Σας, ζητώντας δηλ. τα Πρακτικά της Δίκης-  κατωρθώσατε την ακύρωση της δι’  εμέ απαλλακτικής  Αποφάσεως του Δικαστηρίου!  Δηλ. προέβητε σε μια προσωπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!

Την ίδια περίοδο στη Θεσσαλονίκη ελάμβανε χώραν μια παρόμοια δίκη με κατηγορούμενο τον Εξοχώτατο Υπουργό της Εθνικής Αμύνης κ Πάνο Καμμένο, επειδή ο κ. Υπουργός δημοσίως είχε παροτρύνει τους πολιτικούς του οπαδούς με το σύνθημα «λυντσάρετέ τον», εννοώντας τον άλλοτε Υπουργό κ. Πάχτα κλπ. Ήταν, λοιπόν, κατηγορούμενος με το ίδιο και ακόμη βαρύτερο κατηγορητήριο! Το Δικαστήριο εκήρυξεν  ΑΘΩΟ τον κ. Υπουργό. Και πολύ σωστά!

Σεις, λοιπόν, ΔΕΝ ΕΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ, όπως επράξατε για την ασημότητά μου! ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΔΙΚΑΙΟΣ και συνεπώς ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!

Παρά ταύτα, αφού κατέχετε Υμείς τον θώκο αυτό, εξ ανάγκης απευθύνομαι προς Υμάς σήμερον και Σας ερωτώ:

Το Αποστολικό ανάγνωσμα σήμερα  καταφέρεται κατά των Ομοφυλοφίλων και μάλιστα με λόγια ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ! Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Ρώμης, χρησιμοποιεί πολύ σκληρά λόγια για τους ομοφυλόφιλους της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες! ε

Ιδού το σχετικό  απόσπασμα:

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΊΟΥΣ, Α'(1) 18-27

᾿Αποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, διότι τὸγνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε…… ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ν μοιώματι εκόνος φθαρτο νθρώπου κα πετεινν κατετραπόδων κα ρπετν. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν ες καθαρσίαν το τιμάζεσθαι τσώματα ατν ἐν αὐτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. α τε γρθήλειαι ατν μετήλλαξαν τν φυσικν χρσιν ες τν παρφύσιν, ὁμοίως δὲ κα ο ρσενες φέντες τν φυσικν χρσιν τςθηλείας ξεκαύθησαν ν τ ρέξει ατν ες λλήλους, ρσενες νρσεσι τν σχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣνἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

*******

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Σας ερωτώ, λοιπόν, δημοσίως:  Ως Ορθόδοξος Ιεράρχης, ταγμένος για να κηρύττω τον λόγο του Θεού στην ανθρώπινη Κοινωνία, μπορώ να μεταφέρω και να μεταφράσω τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς της Επαρχίας μου;

 •    Μήπως ο Αντιρατσιστικός Νόμος το απαγορεύει;
 •  Μήπως ξεσηκωθούν εναντίον μου οι Ομοφυλόφιλοι φίλοι  Σας;
 •  Μήπως αντιμετωπίσω και νέα Δικαστήρια;
 •  Μήπως και πάλιν αναμειχθήτε, για να ακυρώσετε  ενδεχομένως απαλλακτικές  Αποφάσεις του Δικαστηρίου;
 •  Τελικά ως Ιεράρχης έχω το δικαίωμα της ελευθερίας του Ευαγγελικού λόγου ή μήπως ΣΕΙΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ, οι μη διακρινόμενοι για την ευλάβειά Σας προς τον Θεό,  σκέπτεσθε να προβείτε σε λογοκρισία των κειμένων της Καινής Διαθήκης;
 •  Τελικά ως Έλλην Πολίτης έχω το δικαίωμα της ελευθερίας του σκέπτεσθαι και του λέγειν;
 •  Τελικά ισχύει το Σύνταγμα, το οποίον κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου;
 • Σας ερωτώ:
 1. Ισχύει το άρθρο 3 παράγρ. 1, το οποίον ορίζει:«Επικρατούσα θρησκεία εν Ελλάδι είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας….;
 2. Ισχύει το άρθρο 3 παράγρ. 3, το οποίον ορίζει: «Το κείμενον της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτον…»;
 3. Ισχύει το άρθρο 4 παράγρ. 1, το οποίον ορίζει: « Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου»;
 4. Ισχύει το άρθρο 14 παράγρ. 1, το οποίον ορίζει:«Έκαστος δύναται να εκφράζη και να διαδίδη προφορικώς, εγγράφως και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρών τους Νόμους του Κράτους»;

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Τελικά

 • Θα επιτρέψω στους ιερείς μου να αναγνώσουν το παραπάνω κείμενο;
 •    Θα κηρύξω τον θείο λόγο και θα αναλύσω την παραπάνω διδασκαλία της Εκκλησίας;
 •     Θα καταδικάσω τις παρά φύσιν, ανώμαλες και συχαμερές σχέσεις ανδρός με άνδρα, γυναικός με γυναίκα κλπ;
 •   Έχω το δικαίωμα να είπω επί λέξει τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου σε μετάφραση:

o      Ενώ ισχυρίζονταν πως είναι σοφοί, έγιναν μωροί,

o      Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός στις επιθυμίες των καρδιών τους σε ακαθαρσία,

o      ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους,
αυτοί που μετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα,

o      Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη,

o      γιατί και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση του σώματός τους στην αφύσικη,

o      όμοια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς, ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις.

o      και λάβαιναν στους εαυτούς τους το μισθό που τους έπρεπε της πλάνης τους.

Με αγωνία, λοιπόν, θα περιμένω την απάντησή Σας.

Μετά τιμής και ευχών

+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 30 Μαΐου 2018