Αλεξοπούλου : «Σημαντική βοήθεια σε χιλιάδες δικηγόρους στο ξεκίνημά τους»

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους νέους δικηγόρους, υλοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ. 2400 νέοι απόφοιτοι νομικών σχολών θα μπορέσουν  ενταχθούν στο πρόγραμμα «πρακτικής άσκησης αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι ωφελούμενοι  θα πραγματοποιήσουν επ’ αμοιβή μέσω του προγράμματος, το σύνολο της προβλεπόμενης υποχρεωτικής τους άσκησης διάρκειας 18 μηνών, συμπεριλαμβανομένων και 6 μηνών σε δικηγορικό γραφείο.

Είναι ένα πρόγραμμα που θα προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στους νέους δικηγόρους και παράλληλα θα στελεχώσει για το διάστημα αυτό Εισαγγελίες, Δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία.

Ο αιτήσεις για τον πρώτο κύκλο ολοκληρώνονται την Κυριακή 25 Ιουλίου, ενώ είναι πολύ σημαντικό, πως στα κριτήρια επιλογής, περιλαμβάνεται και μοριοδότηση για Άτομα με Αναπηρίες, εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ηγεσία του Υπουργείο Δικαιοσύνης για το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα.