Απαγορεύεται από το Νόμο τη Μ. Παρασκευή η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι ώρα 13:00

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΓΙΟΥ:

“Το ωράριο που έχει εκδώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου παραβαίνει το Νόμο”

Η Διοίκηση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αιγίου, ενημερώνει τους συναδέλφους ότι δεν έχει συμφωνήσει σε καμία επιμήκυνση του ωραρίου της Μ. Παρασκευής.

Το ωράριο που έχει εκδώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου παραβαίνει το Νόμο που ορίζει κατηγορηματικά ότι απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι ώρα 13:00.

Τα καταστήματα που θα συμβαδίσουν με το ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Αιγίου, θα είναι έκθετα απέναντι στο Νόμο και σε οποιεσδήποτε ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις.

Συνάδελφοι, το πρωί της Μ. Παρασκευής πρέπει να βρισκόμαστε με τις οικογένειές μας στην εκκλησία και όχι πίσω από τις ταμειακές μηχανές, επειδή η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Αιγίου νομίζει ότι είναι πάνω από τους Νόμους.

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!!!

 Το Δ.Σ. TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΓΙΟΥ