Αιγιάλεια-Καλάβρυτα-Ερύμανθος: Διαβούλευση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)

Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, βάσει του σχεδιασμού του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», η χωρική ενότητα των τριών αυτών δήμων αξιολογείται ως κατάλληλη για την εφαρμογή του χωρικού εργαλείου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

Οι τρείς αυτές γεωγραφικές ενότητες μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινή στρατηγική ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ενδοχώρας της ΠΕ Αχαΐας βασιζόμενη στην τριπλή έλικα που δημιουργούν οι οδικοί άξονες  Αιγίου – Διακοπτού – Καλαβρύτων – ΕΟ 111 – Τρίπολη και Πάτρα –Χαλανδρίτσα Καλάβρυτα –ΕΟ111-Τρίπολη  που ενισχύει την ενδοχώρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η χωρική ενότητα του Δήμου Καλαβρύτων και της Ορεινής Αιγιαλείας ανήκει στις ενότητες του ορεινού χώρου που παρουσιάζουν αρκετά σημάδια τουριστικής ανάπτυξης, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας η προσθήκη του Δήμου Ερυμάνθου που με κοινά χαρακτηριστικά και ανάγκες με το Δήμο Καλαβρύτων και δίνει μια ακόμα ευκαιρία και προοπτική για το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού και την διασύνδεση του με την πρωτογενή παραγωγή.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου θα υποστηριχθούν ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις σε μη αστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:

1) Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και εικόνας οικισμών (δημιουργία / αναβάθμιση δημόσιων χώρων, βιοκλιματικές αναπλάσεις, δράσεις μείωσης περιβαλλοντικής ρύπανσης και ηχορύπανσης).

2) Ενίσχυση της επισκεψιμότητας περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής (αναβάθμιση και αποκατάσταση χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, διάνοιξη / ανάδειξη μονοπατιών, υλοποίηση έργων προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων).

3) Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων.

4) Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης οικισμών.

5) Διαχείριση παρακολούθησης υδάτων.

Η συμμετοχή οργανισμών φορέων του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών στην διαδικασία διαβούλευσης είναι απαραίτητη και ουσιαστική ώστε όλοι να είναι συμμέτοχοι τόσο στην διαδικασία σχεδιασμού όσο και στα ωφελήματα  που θα ανακύψουν μέσα από τις δράσεις που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προτάσεις σας σε κείμενο έως 2 σελίδων Α4 στο mail: is@aigialeia.gov.gr έως 10/8/2023.