Αιγείρα: Κάλεσµα – πρόσκληση από την Επιτροπή Αρδευοµένων Αιγιάλειας, παρουσία Ζωής Κωνσταντοπούλου

Κάλεσµα – πρόσκληση απέστειλε η Επιτροπή Αρδευοµένων Αιγιάλειας προς όλους αρδευοµένους µε θέµα «Αγωνιζόµαστε για να πληρώσουµε αυτό που πραγµατικά µας αναλογεί».

Η συγκέντρωση πραγµατοποιείται την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 7 µ.µ. στην παραλιακή πλατεία της Αιγείρας παρουσία της δικηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου θα γίνει ενηµέρωση για τις νοµικές διαδικασίες που θα ξεκινήσουν για την άρδευση.

Σε επιστολή της Επιτροπή αρδευοµένων Αιγιάλειας αναφέρει:

  • «Αγωνιζόµαστε να ανατρέψουµε τον αρδευτικό κανονισµό της ∆ΕΥΑ που έχει µοναδικό σκοπό την εισπραξιµότητα ξεπουλώντας την άρδευση σε εργολάβους και ιδιώτες. Ο εκβιασµός για υπογραφή σύµβασης µε τη ∆ΕΥΑ µόνο υποχρεώσεις επιφέρει στους αρδευόµενους (υπέρογκα αρδευτικά τέλη, διατάραξη αρδευτικών κανονισµών και κύκλο άρδευσης). Τα επιχειρήαµτα της δηµοτικής αρχής για µεταφορά της άρδευσης στη ∆ΕΥΑ µε τον ισχυρό ότι διαθέτει τεχνογνωσία και εξειδικευµένο προσωπικό και ότι η άρδευση επιβαρύνει οικονοµικά το δήµο έχουν καταρρεύσει.

Ο αγώνας για το νερό των χωραφιών µας ισοδυναµεί µε αγώνα για την ίδια τη ζωή».