Αίτηση της “Ποιοτικής Αιγιάλειας” προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του δήμου

Αίτηση για ένταξη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, του θέματος που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αιγιαλείας

Προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 κ. Πρόεδρε,

Η νέα χρονιά ξεκίνησε για τα σχολεία του Δήμου Αιγιαλείας με πληθώρα προβλημάτων, κυρίως λόγω των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ενάντια στη διασπορά του covid-19 και ουδείς γνωρίζει, εάν, με τις υπάρχουσες συνθήκες, τα παιδιά μας είναι ασφαλή στους χώρους των σχολείων τους.

Όπως διαπιστώθηκε από την δημοτική μας παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», τα προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως με τα πολυμελή τμήματα και τον συνωστισμό των μαθητών μέσα στις σχολικές αίθουσες. Π.χ. 1ο Γυμνάσιο Αιγίου με τέσσερα τμήματα 27 μαθητών στη Β΄ τάξη, τμήματα με 27 παιδιά σε 2ο ΓΕΛ Αιγίου, Γυμνάσιο Αιγείρας, 3ο Γυμνάσιο κ.ά., φαινόμενο που είχε να παρατηρηθεί πολλά –πολλά χρόνια.

Ακόμα, υπάρχει έλλειψη επαρκούς ωραρίου των καθαριστριών, με αποτέλεσμα τα σχολεία να μην καθαρίζονται όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για τον covid, δηλαδή σε κάθε διάλειμμα, παρά μόνο στο τέλος της βάρδιας, γεγονός που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εγκυμονεί κινδύνους για τη διασπορά του ιού.

Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν, τις ανάγκες που απορρέουν από την απειλή του covid-19 και τις ελλείψεις που υπάρχουν, αιτούμεθα τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, για ανάληψη πρωτοβουλιών από τον δήμο μας ώστε μέσω των Διευθύνσεων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας, να ασκήσει πιέσεις προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως μεριμνήσει για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις στα σχολεία της Αιγιάλειας για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πράττοντας στην ουσία όσα η υπουργός Νίκη Κεραμέως εξαγγέλλει.

Η «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» καθιστά επιτακτική την ανάγκη ο δήμος Αιγιαλείας να δραστηριοποιηθεί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη και πιο διεκδικητική στάση για θέματα που αφορούν την υγεία των παιδιών μας.

 

 

Βασιλική Ψυχράμη

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ»