Αίγιο: Λειτουργία της λαϊκής αγοράς το Σάββατο με μέτρα

Η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Αιγιαλείας, το Σαββάτο 10/10/2020, θα  λειτουργήσει με την συμμετοχή του 50%  ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες), σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π. οικ. 62421- ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020 που αφορά τις  ρυθμίσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 6.10.2020 έως και 12.10.2020.

Οι πωλητές που θα δραστηριοποιηθούν πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα ατομικής  προστασίας καθώς και προστασίας των καταναλωτών (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες και απόσταση από τους καταναλωτές).

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Πίνακας με τους συμμετέχοντες πωλητές  θα αναρτηθεί στην Λαϊκή Αγορά και για τον έλεγχο της λειτουργίας θα μεριμνήσει  το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου καθώς και υπάλληλοι του Δήμου Αιγιαλείας.